Језикоманија: Лудаку или лудаче?

Ако сте имали недоумица око неких облика речи, који се често користе у свакодневном разговору, доносимо вам решења:
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

МАЗЕН или МАЖЕН?

Пише се МАЖЕН. Од глагола (РАЗ)МАЗИТИ трпни глаголски придев је (РАЗ)МАЖЕН, именица је МАЖЕЊЕ. Придев је мазан-мазна-мазно-мазни-мазне-мазна, а дете коме се све чини по вољи је МАЗА.

ЉУДСТВО или ЉУТСТВО?

Пише се ЉУДСТВО. Д и Ђ се не мењају испред наставка -СТВО: сродство, господство, судство, рачуноводство, вођство. Не мењају се ни испред наставка -СКИ: градски, људски, судски, боговађски (према Боговађа), вармеђски, лођски.

ЛУДАКУ или ЛУДАЧЕ?

Пише се ЛУДАЧЕ. Вокатив од именице ЛУДАК гласи ЛУДАЧЕ. Задњонепчано К, испред наставка за вокатив -Е, прелази у свој предњонепчани пар Ч, по правилу о првој палатализацији. ЛУДАКУ се среће у говорном језику, али није део стандарда.

ЛИГИ или ЛИЗИ?

Пише се ЛИГИ. Код неких страних речи у дативу и локативу једнине именица на -КА, -ГА и -ХА није извршена сибиларизација, промена задњонепчаних К, Г, Х испред И, у зубне Ц,З,С: лига-лиге-лиги-лигу-лиго-лигом-лиги. Такве су још: аги, алги, доги, дроги, јоги, колеги, синагоги, сфинги, фоки, шминки, психи.

Н. Мирковић

EUR/RSD 117.5751
Најновије вести