Апсолутна застарелост за убиство 30 година од извршења

Чињеница да се малолетним преступницима  може изрећи максимална казна затвора од десет година по Закону о малолетним извршиоцима кривичних дела, „нема утицаја на наступање апсолутне застарелости кривичног гоњења пунолетног осумњиченог који је у време извршења кривичног дела био малолетан“.
presuda cekic pixabay
Фото: pixabay.com

У таквим случајевима,  „застаревање кривичног гоњења  рачуна се по одредбама Кривичног законика у  односу на њим прописане казне и примењују се на све учиниоце“, пресудио је Врховни касациони суд (ВКС).

То је наведено у пресуди о разлозима одбијања захтева за заштиту законитости којим је одбрана једног давнашњег малолетника, сада четрдесетогодишњака, тражила обуставу припремног поступка по основу „апсолутне застарелости “,  за  кривично дело  почињено средином деведесетих година,  убиства  из  члана 47. став 1.  некадашњег  Кривичног  закона  Републике Србије.

Бранилац је истицао да је окривљени имао седамнаест година у време извршења  кривичног дела и да је од тада  протекло више од 21 године, што је, иначе, дупло време максималне казне малолетничког затвора прописане Законом о малолетним извршиоцима,  те да је у том случају „апсолутно застарело кривично гоњење“.

Законом о малолетницима прописано је да због кривичних дела за која КЗ најмање двадесет година затвора, старији малолетници  могу бити осуђени на максимално десет година затвора  а иста  санкција им прети и  због више дела  кажњивих затвором од  преко десет година. Такође само старији малолетници могу бити осуђени на  затвор од  шест месеци до пет година  због кривичних дела за које КЗ  прописује преко пет година затвора. 

Наводе захтева за заштиту законитости Врховни касациони суд је оценио као неосноване јер, како се наводи, Закон о малолетницима не садржи посебне одредбе о застарелости кривичног гоњења, док по КЗ апсолутна застарелост за кривично дело убиства, које је окривљеном стављено на терет, наступа протеком 30 година од извршења.

Коначном пресудом ВКС се  констатује  да  је Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела предвиђено само застаревање извршења правоснажне казне малолетничког затвора,  и то протеком  десет година после осуде на затвор у трајању преко пет година, док извршење казне од  три године  до пет година затвора, застарева после пет година од правоснажне осуде, а извршење казне до три године малолетничког затвора  застарева протеком  три године од пресуђења. 

        Ј. Јаковљевић

EUR/RSD 117.5959
Најновије вести