За набавку машина и опреме обезбеђено 130.000.000 динара

БЕОГРАД: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је данас Јавни позив за набавку машина и опреме у сточарској производњи а укупно је обезбеђено 130.000.000 динара.
poljoprivredne masine, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 1.500.000 динара, а рок за подношење захтева је од 1. до 15. јуна.

Право на подстицаје имају они који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и активно раде, и то физичко лице (носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства), предузетник, привредно друштво, земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге, средња школа, научноистраживачка организација у области пољопривреде, црква и верска заједница.

Преко Управе за аграрна плаћања, новац ће се додељивати за инвестиције у набавку нових машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране, за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака, затим, за заштиту добробити животиња, за вагање, усмеравање и обуздавање животиња, производњу конзумних кокошијих јаја, за пчеларство, мужу и држање, одгој и тов живине.

Право на подстицај остварује подносилац, који је између осталог, у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2020, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Подстицаји се дају у износу од 50 одсто од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 одсто од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

EUR/RSD 117.5848
Најновије вести