Бесповратних 100 милиона динара за противградне мреже, анти-фрост...

НОВИ САД: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2022. години.
berba jabuke
Фото: Dnevnik.rs

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградне заштите као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години.

За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ до 100.000.000 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60 одсто од прихватљивих трошкова инвестиције. За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70 одсто од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60 одсто од прихватљивих трошкова инвестиције). Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).


Јавити се до 18. фебруара

Конкурс је отворен закључно с 18. фебруаром 2022. године. Текст конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузети на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.


Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 7.300.000 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 155.000 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 259.000 динара без ПДВ-а.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену – НУЛТА КОНТРОЛА. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 1. јануара 2021. године.

Бесповратна средства се додељују за набавку противградних мрежа, стубова и елемената противградне заштите, стубова и жица као и за набавку система против смрзавања - "анти-фрост".

З. Делић

EUR/RSD 117.3079
Најновије вести