Увећање пензија: Уз чек мањи од 26.643 динара стиже бонус 

НОВИ САД: Влада Србије донела је Уредбу о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију.
penzioneri, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

По том акту, корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске, као и породичне пензије чија висина пензије за октобар и новембар ове године износи до 34.003,90 динара, исплаћује се новчани износ као увећање уз пензију. Они ће тиме фактички добити једнократну помоћ за октобар и новембар, што значи с исплатама које ће уследити у новембру и децембру.

Новчани износ као увећање уз пензију која за октобар и новембар износи до 26.643,75 динара обрачунава се као пет одсто од висине пензије која му припада. Тај износ уз пензију која се креће од 26.643,76 динара до 34.003,90 динара, обрачунава се као разлика између износа исплаћене односно припадајуће пензије за септембар увећане пет процената и износа припадајуће пензије тог корисника по Закону о ПИО за октобар и новембар.

У Уредби је наведено да се на те новчане износе на пензије за октобар и новембар не плаћају доприноси за обавезно здравствено осигурање пензионера.

Шта конкретно значи та уредба? То значи да сви пензионери који имају примања до 26.643,75 динара, у новембару и децембру примају повећање у просеку од 1.300 динара. Рецимо, уколико пензионер има 25.000 динара, може рачунати на то да ће му повећање бити 1.250 јер толико износи пет одсто од износа на чеку. Тај износ биће му исплаћен у новембру и децембру заједно с пензијом, односно он стиже као посебан додатак.

С друге стране, пензионерима чије су пензије биле снижаване кроз примену Закона о привременом смањењу пензија – јер онима испод 25.000 динара то није чињено – спадају у оне чија се примања крећу од 26.643,75 и 34.003,90 динара, престанком снижења пензија и исплатом новчаног износа биће такође постигнуто да њихова укупна примања у новембру буду виша пет одсто у односу на оно што су добијали у септембру. Наиме, престанком умањења висине пензије биће постигнуто да и примања тих пензионера буду увећана наредног месеца пет и више процената, у зависности од тога у којем износу су била снижавана.


Од Нове године нови начин обрачуна

По недавно усвојеним допунама Закона о ПИО, од Нове године мења се начин обрачуна зараде из последње године рада у којој се остварује право на пензију, чиме ће се значајно смањити до сада велики број привремених решења.

По новим прописима, износ просечне годишње зараде израчунаваће се тако што ће се просечна месечна зарада за период од почетка календарске године закључно с месецом који два месеца претходи оном у којем осигураник стиче право на пензију, множити с 12. Ако је то у јануару или фебруару, просечна годишња зарада се рачуна тако што ће се просечна примања за јануар множе с 12.


Тек када приме октобарски чек, почетком наредног месеца, пензионери којима су пензије смањиване 22, односно 25 одсто, знаће тачно колика ће им бити примања након поновног повећања. Ти пензионери ће своју октобарску пензију, која се такође исплаћује у новембру, добити без умањења, а основ за исплату биће пензија исплаћена за октобар 2014. увећана 7,75 одсто, колико су пензије порасле у протекле три године.

Дакле, битно је то да ће сви пензионери који су до сада примали мање од 26.643 динара добити у новембру и децембру, поред пензије, повећање од пет процената, а колика је то сума, свако може израчунати.

Иначе, по подацима Републичког фонда ПИО, чак 104.144 пензионера прима месечно до 10.000, затим 370.879 између 10.000 и 15.000, између 15.000 и 20.000 њих 259.050, а између 25.000 и 26.643,75 динара још 65.061 пензионер.

Љубинка Малешевић

EUR/RSD 117.5463
Најновије вести