НБС о уговорима о конверзији и кредитима у спору

БЕОГРАД: Народна банка Србије саветује клијенте да примедбе на уговоре о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарцима покушају да реше најпре у комуникацији с банком, а поводом учесталих обраћања централној банци корисника кредита који се жале на поједине одредбе уговора о конверзији добијене од банака.
narodna banka srbije
Фото: Tanjug (video arhiva)

"Законом о конверзији, који је лекс специјалис, прописано је да надзор над применом тог закона врши НБС, у складу са Законом о банкама, у поступку посредне и непосредне контроле, а не у поступку по појединачним притужбама прописаним Законом о заштити корисника финансијских услуга", наводи се у саопштењу централне банке.

На основу Закона о банкама, ако НБС утврди неправилности, објашњава се даље, може банкама да наложи отклањање тих неправилности према свим корисницима, за разлику од поступка по притужби.

Из НБС подсећају да је Законом о конверзији обухваћено више од 17.000 корисника и 15 банака.

Истичу да НБС активно прати поступање банака и да ће свакако спровести контролне поступке, проверити поступање банака, и ако утврди одређене неправилности, укључујући и оне које су материјалног карактера, наложити њихово отклањање без обзира на закључен уговор о конверзији. 

"Што се тиче могућег дејства закључења уговора којим се врши конверзија на спор који се већ води између корисника и банке - ово дејство ће у сваком конкретном спору утврђивати суд, у зависности од свих околности конкретног случаја, а нарочито од тужбеног захтева и предмета спора, досадашњег тока судског поступка, доказа изведених у том поступку, закљученог уговора којим се врши конверзија, као и захтева које у том смислу саме странке изнесу пред судом", наводи се и саопштењу.

С тим у вези, какао се наглашава, одлучујући о судбини парничног поступка суд може да цени, а странке да пред судом оспоравају било коју одредбу уговора којим се врши конверзија. 

"Имајући наведено у виду Народна банка Србије не може да улази у судску надлежност те да утврђује последице закљученог уговора којим се врши конверзија на парничне поступке који су у току.

Саветујемо свим корисницима да ако имају одређених недоумица или примедаба у вези с конкретним одредбама тог предлога најпре контактирају банку и пробају да у непосредној комуникацији разреше евентуална спорна питања", поручила је НБС.

EUR/RSD 117.5878
Најновије вести