Дужнике у францима забринула варљивост камате

НОВИ САД: Препоручена писма с предлозима новог уговора у складу с усвојеним лекс специјалисом почела су да стижу на адресе корисника кредита и у Војводини.
Franci svajcarci/ pixabay.com

Ажурне су и банке па су након писма, дужници од појединих банака већ добили мејл или телефонски позив с понудом за заказивање термина и потписивање новог уговора уколико то желе. Међутим, прва нејасноћа се јавила око камате: фиксно или променљиво, питање је сад?

Али, кренимо редом. Ево како изгледа прича о једном од тих кредита.

Клијент је узео 28.000 евра индексирано у швајцарске франке, а отплаћивао га је по фиксној каматној стопи од три одсто годишње. Последња рата коју је платио била је 25.000 динара. Након примене одредаба лекс специјалиса, по предлогу који је банка послала, рата треба да се смањи на 16.000 динара. Отплата се наставља индекисрано у еврима

С обзиром на то да је клијенту остало још осам година отплате кредита, уштеда уопште није занемарљива. Рачуница показује да ће то бити 864.000 динара, односно за рату умањену 9.000 динара, годишње се на 12 рата уштеди 108.000 динара па то пута осам година и ето бројке од 864.000 динара. Након отписа од 38 одсто у складу с лекс специјалисом, а по слову новог уговора који је банка доставила, клијенту из нашег примера главница је пала на 1.605.080. динара.

Уз те олакшице, у складу с лекс специјалисом понуђена је и нова каматна стопа, и то променљива: 3,4 одсто плус шестомесечни еурибор. Дужницима који враћају „швајцарске” кредите доста је сваке врсте неизвесности па и оне која се односи на камату. Зато би радије да се у новом уговору примењује и фискна стопа. Она је такође предвиђена лекс специјалисом, и то четири одсто на годишњем нивоу, али је питање да ли клијент може да бира.

Колико смо успели да сазнамо, банке су дужне да испоштују лекс специјалис, односно битно је да се испоштује закон и понуде камате које он предлаже, али не и обе… Зато се клијентима препоручује да, уколико баш желе фиксну или променљиву камату, оду до банке и договоре се о томе. У овом тренутку за банку је чак повољније ако је фиксна.

Што се тиче дилеме фиксно или промењиво, професор на Економском факултету у Београду др Милојко Арсић каже:

Понуда лекс специјалиса је повољнија од онога шо ти клијенти дугују данас по старим угворима, зато је треба прихватити, наглашава Арсић.


Без трошкова

Конверзија ће бити обављена без додатних трошкова. Уколико клијенти имају у току спор по тужби пред судом а у вези с кредитом с валутном калузулом, када потпише нови уговор, спор се гаси.

Поступак принудног извршења, ако је у току, одлаже се у складу с лекс специјалисом. Клијент је тога спасен све док не истекне рок за потписивање новог уговора. То је још 30 дана од пријема уговора. Ако настави редовно да измирује обавезе, неће имати проблема.    


Како додаје, промењива камата је добра за дужнике који имају да враћају кредит још неколико година  јер се извесно може проценити да се еурибор у том периоду неће мењати, односно неће ићи навише.

За дуже рокове, око десет година па и више, боља је фиксна камата јер ће се корисници кредита тако спасти непријантих изнеђења уколико би дошло до скока еурибора, наводи наш саговорник.

Од тренутка када добију препоручено писмо с уговором, клијентима је остваљен рок од 30 дана да се изјасне о томе да ли прихватају нови понуђени уговор или не. Уколико се, из било којих разлога, одлуче да не потпишу понуду коју су од банке добили у складу с Лекс специјалисом, настваљају да враћају узети кредит као и до сада. Ако се пак одлуче да прихвате понуду нове рате и отпис 38 одсто главнице, нове обавезе и мање рате важиће за њих већ након потписивања уговора.

Приликом потписивања уговора банке су у обавези да клијенту уруче и нови план отплате.

Д. Вујошевић

EUR/RSD 117.5920
Најновије вести