Српска привреда четири милијарде евра у плусу

Српска привредa трећу годину заредом бележи позитиван нето резултат – 437,2 милијарди динара и 2,3 пута је већи од добитка из претходне године, показују подаци Агенције за привредне регистре о пословању привреде у прошлој години.
Pogon fabrike "Boš" u Pećincima Foto: Dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Готово три петине привредних друштава пословало је позитивно (59.131), што је 1.324 друштва више у поређењу с претходном годином, а укупан нето добитак који су остварили износи око 666,6 милијарди динара.

С друге стране, 26.592 друштва имала су нето губитак од близу 300 милијарди динара (229,381).

„Благо оживљавање домаће привреде започето у ранијем периоду, настављено је и током 2017“, рекла је регистраторка у Регистру финансијских извештаја АПР-а Ружица Стаменковић.“ Привредна друштва на укупном нивоу већ трећу годину зардеом прослују профитабилно и у 2017 години имала су позитиван финансијски резултат. Све стопе профитабилности привредних друуштава бележе раст и оне указују на то да је била оправдана сврха улагања у остварени ниво пословања, да је ефикасно коришћен сопствени, а нарочито позајмљењи капитал у стварању добитака.

Додаје и да су привредна друштва обезбедила оптимално финансирање камата из остварене добити у 2017. години.Јачање укупне економије остварено је захваљујући даљем спровођењу фискалних и структурних реформи, а главни покретачи били су увећана инвестициона и кредитна активност, као и повећана спољнотрговинска размена, при чему је увоз растао динамичније од извоза (13,8 процената наспрам 12).“

Истовремено, инфлација је стабилизована на ниском нивоу (три одсто), док је национална валута ојачала (на крају 2017. године у односу на крај 2016. године вредност динара у односу на евро увећана је четири процента, а у односу на долар 15,4 одсто).У привреди Србије на крају 2017. године, пословала су укупно 141.942 привредна друштва.


Јавна предузећа позитивна

Јавна предузећа последње три године послују профитабилно, и у 2017. години на нивоу 576 јавних предузећа остварен је добитак од 29 милијарди динара, који је два пута већи у односу на 2016. годину, показују подаци Агенције.Истовремено с добицима јавних предузећа број запослених у њима смањен је за 1.979, тако да су запошљавала укупно 118.115 радника.„Нето добитак је исказало 421 јавно предузеће, а нето губитак 135, док 20 није исказало нето резултат”,пише у извештају.


Повољни услови пословања допринели су даљем расту броја запослених те су привредна друштва у 2017. години запошљавала укупно 1.073.557 радника, па је на годишњем нивоу број запослених повећан за 34.456 радника, кажу у АПР-у

Високу профитабилност привредна друштва на укупном нивоу су постигла захваљујући годишњем увећању нето добитка на 666,6 млрд. динара, односно 32 процента, али и смањењу нето губитка на 229,4 млрд. динара, односно 27,8 одсто.

Као и претходних година, највећи број (59.131) привредних друштава пословао је позитивно, док негативне резултате бележе 26.592 друштва, а без исказаног резултата је пословало њих 15.289.

Растућој укупној профитабилности значајно су допринела и кретања на девизном тржишту, резултати остварени као последица усклађивања вредности имовине и потраживања, отписаних потраживања и осталих активности, с обзиром на то да губитак по том основу износи 41,1 млрд. динара и 62,5 одсто је мањи од прошлогодишњег.

Успешније пословање остварено је на нивоу готово свих сектора, с тим да је, као и претходне године, највећи позитиван нето резултат у износу од 157 млрд. динара исказан у прерађивачкој индустрији, где се бележи раст од 6,5 одсто.

Већа профитабилност остварена је и у сектору трговине на велико и мало... у којем је добитак од 82,2 млрд динара порастао 2,3 пута.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5822
Најновије вести