Грађани контролишу рад дигиталне скупштине

Новом Стратегијом сарадње, која прати приоритете Владе Србије на националном и локалном нивоу, Влада Швајцарске определила је 95 милиона евра, што је за 10 посто више у односу на претходни четворогодишњи стратешки период 2013-2017. 
Javno slušanje na teme Održive strategije razvoja Grada i dualnog obrazovanja u Skupštini Zrenjanina Foto: Dnevnik.rs
Фото: Јавно слушање на теме Одрживе стратегије развоја Града и дуалног образовања у Скупштини Зрењанина Фото: Дневник.рс

У наредном периоду подршка ће бити усмерена на области управљања, економског развоја и одрживих извора енергије. До 2021. године у област управљања Швајцарска ће уложити 36 милиона евра. Економски развој биће подржан са 45 милиона евра, док је за енергетски сектор опредељено 14 милиона евра. Део сарадње две земље су и пројекти на тему управљања миграцијама у оквиру „Миграционог партнерства“ које је успостављено још 2009. године.

Пројекти у области управљања треба да допринесу унапређењу одговорности и транспарентности локалних самоуправа у пружању услуга, повећању видљивости свих општина, унапређењу капа­цитета Народне скупштине и локалних самоуправа, како би одговориле на потребе грађана, али и снажнијем социјалном укључивању, бољем квалитету живота и већој информисаности грађана укључивањем у процес доношења одлука.
 

Четворогодишњом Швајцарском стратегијом сарадње са Србијом 2018 - 2021. одређено је 95 милиона евра за подршку Србији у три велике области – управљање (говернанце), економски развој и запошљавање, обновљива енергија и отпорни градови, а један од приоритета је силазак са државе на локал како би помоћ била конкретна. 

- Швајцарска влада је кроз пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“ који спроводи Развојни програм уједињених нација (УНДП) подржала 40 локалних скупштина јер су оне стуб демократије и чине их одборници које директно бира народ. Подршка Скупштини града Зрењанина пружена је у погледу одржавања јавног слушања на теме Одрживе стратегије развоја Града као и дуалног образовања. – каже Петар Василев, национални координатор Швајцарске канцеларије за сарадњу за област управљања. - Конкретан исход јавног слушања било је укључивање мера за органски узгој и подстицајне мере за младе пољопривреднике у стратегију развоја, као и боље повезивање образовног и приватног сектора у области дуалног образовања – истиче Василев. - Захваљујући заједничкој сарадњи, Град Зрењанин је прва локална самоуправа која је одржала јавно слушање у својој локалној скупштини. Швајцарска влада подржала је дигитализацију Скупштине тиме што је купљена интерактивна табла путем које је укључен тњитт-њалл који је омогућио директно учешће грађана и постављање питања током јавног слушања. Скупштина Града Зрењанина сама је увела е-парламент и купила ПЦ таблете за одборнике. Након тога је Пројекат Швајцарске владе и УНДП развио бесплатан софтвер за електронско вођење седница и гласање, укључивши и пилот градове Лесковац и Панчево. Управо се ради и на редизајну интернет странице Града Зрењанина која ће бити прилагођена грађанима и уводи могућност претраге буyета, гласање и предлагање пројеката путем плагина Буџетски портал.

Ко учествује у овом пројекту са швајцарске, а ко са српске стране?

- У пројекту учествује комплетна Скупштина Града Зрењанина, као и Кабинет градоначелника. Швајцарска заједно с Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) подржава спровођење програма са скупштинама општина на територији Србије – каже наш саговорник.
 

Како изгледа процес имплемента­ције дигиталног парламента?

- Е-парламент је уведен у два пилот града, у Лесковцу и Панчеву. Пројекат има 36 регистрованих скупштина на локалном нивоу које су заинтересоване за увођење е-парламента. Све заинтересоване скуп­штине могу добити бесплатно софтвер, а пројекат ће извршити прилагођавање софтвера њиховом послов­нику.
 

Каква је сарадња са српским партнерима? Да ли су запослени спремни да науче и примене нове технологије у дигитализацији?

- Скупштина Зрењанина је једна од првих у Србији која је сама развила свој е-парламент и спроводи га већ око две године. То свакако говори у прилог њиховој дигиталној писмености и вољи. Е-парламент остварује велике уштеде. Скупштина Града Зрењанина 2014. сама је увел е-парламент и пројекат се исплатио за две године. Највеће уштеде су у штампању папира и гориву за превоз материјала одборницима. Сада свако од одборника сигурно добија материјале и омогућена је много већа ефикасност у раду.
 

На који начин то може да утиче на демократизацију друштва, а на који начин ола­кшава приступ подацима, односно, мења свест грађана о њиховим правима и обавезама запослених у јавној управи?

- Пре свега, јавност у раду много је већа, као и учешће грађана који ће путем интернет странице моћи да прате све документе везане за рад скупштине. Е-парлиамент уједно ствара и могућност бољег надзора рада скупштине јер јавности правовремено чини доступним све одлуке скупштине.
 

Да ли швајцарски партнер контролише имплементацију дигитализације и на који се начин може променити свест код људи да је примена нове технологије последично лакша, јефтинија и удобнија и за запослене и за грађане?

- Швајцарска влада и УНДП подржали су иницијативе за учешће грађана у раду Скупштине града Зрењанина, као и алате који омогућавају шире учешће грађана. Грађани су ти који треба да контролишу рад власти коју су бирали на изборима и више се укључе у рад својих представника. Употреба нових технологија представља најподеснији алат за остваривање овог циља. На овај начин тежи се и последичној промени свести код људи, у смеру стварања политички активних грађана и истинске грађанске партиципације.
 

 Ивана Вујанов

EUR/RSD 117.5727
Најновије вести