За две године државна матура и у Србији

НОВИ САД: С циљем да се укине двоструко полагање испита по завршетку средње школе, прво матурског испита па онда пријемног испита за факултет, Министарство просвете је крајем 2017. године донело Правилник о полагању опште и стручне матуре које ће се примењивати од 2021. године.
matura ucenici
Фото: Dnevnik (arhiva)

Тако ће државну матуру полагати средњошколци који су сада у другом разреду. С обзиром на то да ће они бити прва генерација, пре праве матуре имаће и пробно полагање у марту 2021, а у следећој школској години биће организована и пилот полагања.

Основна измена у односу на досадашње полагање матуре јесте у томе да ће се државна организовати истовремено у свим школама у Србији и да ће тестови и задаци бити стандардизовани, а радиће их Завод за унапређење васпитања и образовања.

Према новом правилнику, постојаће три врсте матуре: општа, уметничка и стручна. Општу ће полагати гимназијалци, уметничку матуранити уметничких школа, а стручну ученици четворогодишњих смерова средњих стручних школа. Ученици који полажу уметничку и стручну матуру имаће право да полажу и разлику потребну за општу матуру. Матуру ће ученици полагати на језику на којем су слушали наставу, а они који је слушају двојезично, матуру ће полагати на српском. Предвиђено је да постоје два рока - јунски и августовски.

На све три врсте матуре постојаће обавезни и изборни део.

У обавезном делу сви ученици полагаће тест из српског или матерњег језика. Математику ће полагати они који су је слушали више од две године. Трећи предмет у обавезном делу опште матуре ученици бирају с листе општеобразовних предмета на којој су: српски или матерњи језик, математика, страни језик, физика, хемија, биологија, географија, историја и српски као нематерњи језик. Ученици који не полажу математику с ове листе бирају још један предмет.

Уколико им је, према захтеву факултета на који желе да конкуришу, потребно полагање још неког предмета, ученици могу да се определе за још један или више предмета у изборном делу матуре, али имају право да од овог дела у одређеном временском року и одустану.

Сви тестови на овој матури биће састављени од 40 задатака, од којих је по 10 на основном и напредном, а 20 задатака на средњем нивоу. У зависности од нивоа, задаци ће се и бодовати, а сваке године утврђиваће се минималан број бодова за полагање сваког теста. За решавање сваког теста матуранти ће имати на располагању четири сата, а испит су положили уколико положе све тестове.

На уметничкој матури, поред српског језика, кандидати ће полагати и један предмет по избору с листе општеобразовних предмета и један уметнички предмет, у зависности од школе и смера који су похађали. Као и гиманзијалци, и они ће моћи да изаберу и један или више предмета с листе општеобразовних и полажу их у изборном делу матуре. На тај начин имали би право и на сертификат о положеној и општој матури.

Стручну матуру полагаће ученици четворогодишњих смерова средњих стручних школа. Поред српског, односно матерњег језика, у обавезном делу ове матуре је и математика, осим за оне који је нису имали последње две године и који ће бирати предмет с листе општеобразовних. Трећи обавезни део ове матуре је стручни испит који се састоји из теста са 50 питања. Да би га ученик положио, потребно му је 50,5 одсто предвиђених бодова и из матурског рада.

Задаци за матурски рад биће такође стандардизовани и биће из за 10 одсто више него ученика у одељењу, а радове ће, поред два наставника, оцењивати и представник послодаваца са сагласношћу Уније послодаваца, Привредне коморе или стручног удружења. Да би положио овај део испита потребно је да ученик остави 50 одсто од укупног броја бодова на сваком задатку.


Завршни испит

Ученици трогодишњих смерова средњих стручних школа од наредне школске године, то јест они који су сада у другом разреду, полагаће завршни испит на крају школовања. Овај испти састојаће се из једног или више практичних задатака који ће, као и матура, бити стандардизовани и правиће их Завод за унапређење васпитања и образовања.

И овај испит полагаће се у свим школама истовремено, а оцењиваже га комисија од два наставника и једног представника послодаваца. Да би испит положио, кандидату је неопходна половина од максимално предвиђеног броја бодова.


И ученици средњих стручних школа имају право да полажу и изборни део матуре, то јест да са листе општеобразовних предмета одаберу један или више, већ према захтеву факултета на који желе да се упишу. На тај начин и они би стекли право на сертификат и опште матуре.

Иако увођење полагања државне матуре има за циљ укидање пријемних испита, поједини факултети имају право да задрже додатни вид испитивања, уколико су тако прописали, рецимо, академија уметности или факултети на којима има превише кандидата за упис, али се надлежни надају да ће се ти захтеви факултета временом смањити.

Увођење државне матуре у нашој земљи технички подржава Европска унија, путем пројекта „Унапређење квалитета образовања кроз увођење завршног испита на крају средњег образовања – ИПА 2015.

Д. Девечерски

EUR/RSD 117.5847
Најновије вести