Лепенски Вир добиће пристаниште, етно апартмане, визиторски центар

Општина Мајданпек ставила је на јавни увид нацрт плана детаљне регулације заштићеног подручја Археолошког локалитета - Лепенски Вир.
l
Фото: Youtube Printscreen

Планом је предвиђена градња међународног путничког пристаништа, визиторског центра, плаже и етно апартмана, наводи Екапија а преноси портал Б92.

Како се наводи, целокупно планско подручје представља једну урбанистичку целину, Туристички простор Лепенски вир, која обухвата површину од око 64,70 ха, односно простор источно од државног пута до границе са Румунијом (приобални појас реке Дунав, између водног земљишта реке до државног пута и део акваторије Дунава).

У урбанистичкој целини, предвиђено је планско уређење простора за потребе јавног културно-туристичко-образовно-рекреативног коришћења простора, чувања, одржавања и презентације вредности заштићеног подручја и подељена је на 14 урбанистичких зона.

У северном делу зоне налази се заштитна конструкција, савремени објекат музеја, који обухвата локацију пресељеног праисторијског насеља, са пратећим садржајима.

У јужном делу зоне налазе се етно-објекти, Голубињске куће, које треба ентеријерски опремити, да би се посетиоцима приказао живот становништва уXIX и XX веку, уз могућност постављања, на исту локацију, још једног објекта сличног архитектонског изгледа.

Предвиђено је уклањење остатака радничког насеља, а планирана је изградња Визиторског центра за пријем посетилаца у комплекс налазишта. Локација објекта је између паркинга за посетиоце и локације међународног путничког пристаништа.
На тим локацијама уклониће се и остаци бетонске базе и постојећег објекта.
Планирана је изградња два приземна објекта, за смештај особља музеја и гостију и још четири приземна објекта, за смештај истраживача и гостију. Све зграде треба градити у етно стилу.

Планирана је изградња међународног путничког пристаништа Лепенски вир.
Због ограничених просторних могућности, мора се користити и део постојеће водене површине, уз изградњу обалоутврде, чиме се формира плато у приобаљу, на коме је, у једном делу, планирана изградња објекта управе пристаништа, а други део је резервисан као простор у коме би се, кроз одговарајућу презентацију, посетиоцима приказао начин живота и коришћење објеката из доба мезолита и неолита.

Планирано је уређење плаже и изградња пешачке стазе, у делу Дунава, која ће повезати путничко пристаниште и пристан за мања пловила, као и уређење простора, уз очување вегетације, у функцији одмора и шетње посетилаца.
 

EUR/RSD 117.5704
Најновије вести