Вребалову кућни затвор због случаја „Хетерленд“

ЗРЕЊАНИН: Веће Вишег суда у Зрењанину, којим је председавала судија Дивна Татић, изрекло је јуче првостепену пресуду којом је бивши председник општине Нови Бечеј Миливој Вребалов осуђен на казну кућног затвора у трајању од једне године, због кривичног дела злоупотребе службеног положаја.
Milivoj_Vrebalov4-NST
Фото: Dnevnik.rs

Истом оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину били су обухваћени и окривљени Игор Реба из Новог Сада, коме се на терет стављало кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело фалсификовања службене исправе, затим Зоран Јанковић из Новог Сада, који се сумњичио да је починио кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица у подстрекавању, као и Стојан Суботић из Новог Сада, због кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица.

Како сазнајемо, и остали окривљени су оглашени кривим, па је Реби изречена казна затвора у трајању од три године, а трећеокривљеном и четвртоокривљеном Зорану Јанковићу и Стојану Суботићу казна затвора у трајању од по шест месеци, коју ће издржавати у просторијама у којима станују.

Њих четворица су, подсетимо, актери „случаја Хетерленд“ о коме се у јавности пуно причало. У оптужници Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину се наводи да су злоупотребом прибавили имовинску корист извођачу радова, односно фирми „Гарди“ из Новог Сада, приликом адаптације дворца Хетерленд у Бочару, и то у износу од 64.957.248 динара, те да су за толико оштетили Фонд за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Бивши потпредседник Скупштине Војводине и члан Председништва Демократске странке Миливој Вребалов ухапшен је почетком 2015. године и једно време је провео у притвору. Он се теретио за малверзације приликом извођења радова на објекту дворца Хетерленд у Бочару, у општини Нови Бечеј, у време док је био председник те локалне самоуправе. Како је у време хапшења саопштила зрењанинска полиција, на терет му се стављало да је фирми “Гарди” из Новог Сада, којој је поверена реконструкција објекта, намењеног деци са сметњама у развоју, омогућио да прибави противправну имовинску корист у вишемилионском износу.

Толики износ је исплаћен приликом адаптације дворца, а радови, које је финансирао Фонд за капитална улагања Војводине, ни до данас нису извршени. У кривичној пријави је наведено да Вребалов, знајући да предузеће “Гарди” није обавило радове у уговореном року, није предузео мере у циљу раскида уговора, активирања средстава обезбеђења плаћања и није наплатио уговорну казну у пуном износу и банкарске гаранције, па су менице у тренутку њиховог прихватања као средства обезбеђења плаћања биле ненаплативе.

На главном претресу дате су завршне речи, а јавни тужилац је предложио да се окривљенима изрекну казне затвора, као и мере безбедности забране вршења позива, делатности и дужности, да им се одузме имовинска корист прибављена кривичним делом, те да се окривљени обавежу на плаћање трошкова кривичног поступка.

У својој завршној речи на главном претресу, који је одржан 13. новембра, одбрана окривљених је пледирала да суд донесе ослобађајућу пресуду, јер је сматрала да на основу анализе свих изведених доказа јасно и недвосмислено произилази да окривљени не могу бити одговорни за извршење кривичних дела која су им стављана на терет. Одбрана је тврдила да окривљени нису предузели ни једну радњу на начин како је то описано у наративном делу оптужног акта Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину.

-Наиме, у току поступка је одбрана окривљених, уз помоћ стручних саветника, пре свега вештака грађевинске струке Милоша Тице, јасно и аргументовано, те у складу са правилима науке и струке, доказала да је Трећа привремена ситуација по вредности изведених радова виша за 5.592.715 динара у односу на вредност радова коју је утврдио вештак грађевинске струке Вера Богојевић. Из тога јасно произилази да је фактурисана вредност изведених радова по Трећој привременој ситуацији била мања за 2.679.470,79 динара, са ПДВ-ом, у односу на изведене радове, што је потврдио и сам вештак економско - финансијске струке Катарина Немеш Федош – објашњава новосадски адвокат Љубомир Апро, правни заступник окривљеног Стојана Суботића.

Из овога, по његовом мишљењу, јасно произилази да никаква штета није причињена Фонду за капитална улагања, те да на страни окривљених самим тим нема елемената кривичног дела које им се ставља на терет.

-Да је вредност изведених радова по основу Треће привремене ситуације била већа у односу на фактурисане радове, те да никаква штета није причињена Фонду за капитална улагања утврђено је и на основу налаза и мишљења вештака грађевинске струке Бранке Павлић у привредном спору који се води пред Привредним судом у Новом Саду, по основу тужбе Општине Нови Бечеј коју је Општина поднела против ДОО „Гарди“ Нови Сад, чије је одговорно лице и директор у инкриминисаном временском периоду био окривљени Игор Реба, као и против Института за безбедност и сигурност на раду из Новог Сада, чији је директор у инкриминисаном временском периоду био окривљени Зоран Јанковић – наводи Апро.

Он је додао да одбрана окривљеног Стојана Суботића, који је био одговорно лице у Института за безбедност и сигурност на раду, није задовољна оваквом одлуком суда, сматрајући да је незаконита и да није донета на основу потпуног и правилно утврђеног чињеничног стања, те ће у законском року, када заприми писмени отправак пресуде, изјавити жалбу из свих законом предвиђених разлога.

Ж. Балабан

EUR/RSD 117.5880
Најновије вести