У Војводини 1,84 милиона становника, а просечна плата 57.000

Наша земља је средином прошле године имала близу 6,9 милиона становника, односно 6.899.126. Мање се рађало, а више умирало јер је стопа природног прираштаја била 8,9 одсто, а стопа морталитета 16,9 одсто.
Gradska kuca/S. Susnjevic
Фото: Дневник/С. Шушњевић/Центар града

Просечна старост становништва износила је 43,4 године.

Животни век у 2020. години за мушкарце је био 71,4 године, а за жене 77,2 године. Просечна старост мајке при рођењу првог детета била је 28,8 година.

У Региону Војводине било је више жена него мушкараца, 943.037 напрема 897.815, то јест 1.840.852 становника. Током прошле године склопљено је у Региону Војводине 6.009 бракова, а разведено 2.758 брачних заједница.

Податке је објавио Републички завод за статистику у годишњој публикацији „Региони у Републици Србији“, која представља преглед најважнијих регионалних статистичких показатеља и приказује економску и друштвену развијеност земље

Израчунато је да је просечна домаћа бруто зарада прошле године износила 82 984 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) била 60 073 динара. У односу на 2019. годину, просечна бруто зарада номинално је већа за 9,5 осто, а реално за 7,8 одсто, док је просечна нето зарада порасла за 9,4 одсто номинално и за 7,7 одсто реално.

Посматрано по регионима, највиша просечна нето зарада остварена је у Београдском региону - 74 311 динара бруто, што је за 9,1одсто номинално више у односу на 2019. годину, наведено је у публикацији.

У нашој Покрајини просечна бруто плата била је мало нижа у односу на Београдски регион 70.070 динара, а када се одузму доприноси и порези, била је лане 57. 186 динара.

Прошле године имали смо 2.215.475 запослених и у односу на 2019. годину то је мало повећање, свега 1,9 одсто. Охрабрује што је забележено повећање запослености у свим регионима.


Приходи и расходи

У нашој земљи у 2019.години просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 66.880 динара и били су виши за 4,1 одсто номинално.

Упоредо с тим податком, наведен је и податак о издацима ,који су били 2019. године 67.099 динара и у односу на 2018. годину, виши су за 4,9 одсто номинално. Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају приходи остварени од плате у редовном радном односу - 49,3 одсто, затим пензије – 32,3одсто, потом долазе приходи од пољопривреде, лова и риболова – 4,4 одсто, натуралној потрошњи – 3,3 одсто, приход зарађен ван радног односа – 2,8 одсто ,примања од социјалног осигурања – 2,7 одсто, а 5,2 одсто су приходи из осталих извора. Региони Војводине и Београда имали су исте трошкове за становање, воду, струју и гас 16,8 одсто од укупних издатака, док је у другим деловима та ставка чинила 16,5 одсто трошкова.


Према Анкети о радној снази, стопа запослености у 2020. години износила је 49,1 одсто, при чему је највиша забележена стопа запослености у Београдском региону (51,3 одсто).

Иза овог региона одмах долази регион Војводине, где је запослености измерена на 48,5 одсто, стопа неактивности 47,6 одсто, док се стопа незапослености кретала од 7,6 одсто .И у другим економским показатељима наша Покрајина је одмах иза Београдског региона.

У Војводини је радило 562. 900 лица, а од тог броја код правних лица било је запослених највише - 446,600 радника,код предузетника и оних који самостално обављају делатност било је 97.300 радника, а регистрованих индивидуалних пољопривредника 19.000. У погледу бруто домаћег производа, 2019.године учешће Војводине је на другом месту и износи 26,5 одсто, док је водећи у томе Београдски регион са 41,7 одсто. Београдски регион, са 1.332.000 динара БДП-а по становнику, има за 70,8 одсто већи пер цапита износ у односу на републички ниво. У региону Војводине бруто домаћи производ био је 1.188.022 динара по становнику.

З. Делић

Topolčanka
26.10.2021 • 14:23
Ma jeste,moj minimalac,šefčićevih 60-70k i direktorovih 100+k i eto ti prosek od 50 hiljada. Statistika je čudo...
EUR/RSD 117.5781
Најновије вести