Покрајински фонд за развој пољопривреде: Паорима 650 милиона динара за 11 кредитних линија

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је 11 нових конкурса за доделу повољних кредита док се не потроши 650 милиона динара опредељених за ту намену.
branje grozdja, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Ове године уведена је нова кредитна линија за прераду воћа, поврћа и грожђа, док су остале кредитне линије исте као и лане, када је 260 газдинстава добило кредите тог фонда.

Заједничко за све кредите је каматна стопа од један и један и по одсто, грејс-период од најмање шест месеци без камате и отплата до пет година, с тим што ће се рате плаћати углавном полугодишње.

Максимално газдинства могу добити кредит до 40.000 евра, односно 20.000 евра. Фонд неће разматрати захтеве за инвестиције чија је вредност испод 1.000 евра.


Од Покрајинске владе за пољопривредне школе

Покрајинска власт понудила је 25 милиона динара преко конкурса за набавку опреме да би школе које образују пољопривреднике и научноистраживачке установе интензивирале коришћење пољопривредног земљишта.

Циљ конкурса је унапређење образовања студената и ученика кроз пратичну наставу коришћењем савремене пољопривреде опреме и механизације. Конкурс је отворен до 28. фебруара а новац се даје бесповратно и покриће све прихватљиве трошкове изабраних пројеката, без ПДВ-а. Максималан износ за школе је 2,5 милиона динара, а за инштитуте 4,5 милиона.


Регистрована газдинства могу конкурисати за куповину нове пољопривредне механизације (погонске и прикључне), затим за системе и опрему за наводњавање и бушење бунара, опрему за сточарске фарме, куповину пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство, за набавку нових пластеника и стакленика и опреме за њих. Фонд за пољопривреду обезбедио је кредите и за финансирање инвестиција у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа, за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим  засадима воћа и винограда, за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача). Пољопривредници кредите по повољним условима могу добити и за набавку квалитетне телади и прасади за тов, за куповину приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству. Зајмови су обезбеђени и за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда.

Нова линија кредита за прераду воћа, поврћа и грожђа даваће се за инвестиције вредне до 20.000 евра. Фонд је прерађивачима понудио могућност да кредите отплате на 24 месеца у пет рата, с грејс-периодом од године без обрачуна камате. Финансираће се куповина опреме – линија за сушење, бланширање, стерилизацију и пастеризацију, бокс-пакети за транспорт и складиштење, линије за чишћење, прање и сортирање, за паковање и обележавање...

Детаљи конкурса и пријаве могу се прочитати на интернет страници http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/.  

З. Делић

EUR/RSD 117.5101
Најновије вести