Конкурс за суфинансирање органске производње: Да здрава храна боље рађа

Пољопривредници који се баве производњом здраве хране треба да пожуре уколико желе да учествују на конкурсу Покрајинског  секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за доделу бесповратног новца за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2021.
e
Фото: pixabay.com

Конкурс је отворен док се сума новца предвиђена за ове намене не потроши, а то је девет милиона динара. Конкурс ће бити затворен најкасније до 12. марта. Покрајина ће финансирати 70 одсто трошкова инвестиција у суфинансирању куповине прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу ради унапређења ове производње. Приликом обрачуна, вредност инвестиције ће се рачунати  без пореза на додату вредност (ПДВ).

По једној пријави, максимално се може добити 700.000 динара. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава признаваће се једино прикључна механизација, машине и опрема купљене после 1. јануара ове године, што мора бити документовано авансним рачуном, рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, јединственим царинским исправама, уколико је реч о опреми из увоза, као и другим доказима који носе датум после 1. јануара 2021. године. Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу за више намена у оквиру конкурса.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, налазе се у активном статусу, који су сертификовани за органску производњу или се налазе у поступку сертификације.

Пријаве на конкурс, са документацијом, достављају се поштом или доносе у писарницу покрајинских органа управе – радним данима од 9 до 14 часова, у затвореној коверти, на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, с назнаком „Конкурс за органску производњу у 2021. години” – не отварај. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона и факса подносиоца пријаве, као и име особе за контакт. Додатне информације  добијају се на број телефона: 021/487-4601 од 10 до 14 часова.

Текст конкурса, правилник, образац пријаве, извештај о наменском утрошку средстава и захтев за исплату могу се преузети са интернет адресе www.psp.vojvodina.gov.rs

Порез и одводњавање морају бити плаћени

Право да учестују на конкурсу имају физичка лица носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и предузетници, као и правна лица - привредна друштва, земљорадничке задруге и сложене пољопривредне задруге. Услов је да нису дужни за порез, наводњавање –одводњавање и да немају никакве обавезе према Покрајинском секретаријату за пољопривреду по ранијим уговорима.Такође, не могу да примају подстицаје по неком другом основу за исту намену.

З. Делић

EUR/RSD 117.5685
Најновије вести