Држава дреши кесу за јаја, мужу, тов, заштиту биља

У току су два јавна позива ради остваривања права на новчане подстицаје у пољопривреди, у сточарству - за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства, за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње и Јавни позив за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у овој години.
dinari Foto: Dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Захтеви за оба јавна позива могу се подносити до 28. фебруара, под условом да су заинтересовани за ову врсту новчане потпоре у целости остварили инвестиције за које траже повраћај новца од јанаура 2021. године до дана подношења захтева за повраћај новца.

800.000 динара максималан износ, а три милиона динара за инвестиције у производњи конзумних кокошијих јаја

Подстицаји у сточарству, 50 одсто од инвестиције дају се за куповину нових машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране; за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака; за заштиту добробити животиња; за вагање, усмеравање и обуздавање животиња; за производњу конзумних кокошијих јаја; за пчеларство, мужу и држање, одгој и тов живине.

Пољопривредно газдинство највише може да добије по оба јавна позива 800.000 динара, а уколико конкурише за инвестиције у производњу конзумних кокошијих јаја, повраћај новца може да буде 3.000.000 динара. Прецизније, Министарство пољопривреде финансира 50 одсто од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ новца на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 одсто од вредности инвестиције у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Новац се може добити само једном током календарске године.


Где се пријавити

Захтеви се подносе преко Писарнице републичких органа управе у Београду, Улица Немањина број 22-26, Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд. Информације у вези расписаних јавних позива могу се добити на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, радним данима од 7.30 до 15.30 часова.


По јавном позиву за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2022. години подстицај се може добити: за куповину нових машина и опреме за примарну производњу биљних култура у заштићеном простору, примарну производњу воћа и грожђа, производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља, обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање - ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа и наводњавање биљних култура.

        З. Делић

EUR/RSD 117.5361
Најновије вести