За 65+ пензионере: Или поштар на кућу, или преко пуномоћника

БЕОГРАД: Народна банка Србије донела је Инструкцију којом је уређен начин исплате другог дела фебруарске пензије лицима 65 + година који пензије примају преко банака а немају друго овлашћено лице на свом текућем рачуну.
nbs
Фото: Tanjug (R. Prelić, arhiva)

Према документу о начину привремене исплате пензија за лица са навршених 65 и више година живота обавеза банака је да овим лицима омогуће или да пензију приме у просторијама банке преко лица које има једнократну пуномоћ или да им се преко Поште Србије пензије доставе на кућну адресу. 

Пензионери ће бити анкетирани од својих банака о начину привременог примања пензије а могу се изјаснити да не желе ни на један од два предложена начина. 

По иструкцији НБС, обавеза банке у којој пензионер има текући рачун је да омогући исплату у просторијама овлашћеном лицу на основу једнократног пуномоћја које је добио од корисника права, или исплатом на кућну адресу у сарадњи са Поштом Србије.

Ако се пензија исплаћује преко пуномоћја, примерак пуномоћја задржава банка, и легитимише опуномоћеника.

Само пуномоћје може бити састављено на обрасцу који је предложила НБС или у другој сличној форми, не мора бити оверено, а банка га може проверити контактом на даљину са пензионером.

За исплате у сарадњи са Поштом Србије банка је у обавези да организује паковање новца пензија, као и налога за исплату са личним подацима пензионера.

За услугу доставе пензија на кућну адресу ни банка ни пошта не могу наплатити накнаду нити друге трошкове.

Обавеза је поште да организује посебну телефонску линију где се могу обратити пензионери којима пензија није успешно уручена.

Поштар ако није затекао пензионера оставља извештај, а пошто буде контактиран испоручује пензију, у случају да истекну поштански рокова за испоруку новца - пензија се враћа банци.

EUR/RSD 117.3235
Најновије вести