У КОЈОЈ ОБЛАСТИ РАДИТЕ? Рад с храном, пићем и дрветом најмање се исплати

На основу података Републичког завода за статистику, просечна републичка зарада у октобру била је 55.065 динара, а тај износ је за запослене у неким делатностима недостижан, али су зато у неким другим делатностима зараде и неколико пута веће.
radovi, pixabay.com
Фото: pixabay.com

Наиме, РЗС објављује податке о просечној нето заради за 19 делатности, а у октобру је само у осам она била изнад републичке, док је у 11 делатности била мања од просека на нивоу државе. Када се просечне зараде у октобру посматрају у светлу медијалне зараде, која је тог месеца била је 42.716  динара, у две делатности запосленима су исплаћене зараде испод медијалне.

181.381 динар просечна зарада у ваздушном саобаћају

Највише просечне зараде у октобру, веће од 90.000 динара, исплаћене су запосленима у четири делатности: информисање и комуникације – 95.528 динара, финансијске делатности и делатности осигурања – 93.806, снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – 92.734 и осигурање, реосигурање и пензијски фондови – 91.112. С друге стране, просечне зараде мање од 50.000 динара исплаћене су у седам делатности. Најмање просечне нето зараде исплаћене су у делатности услуге смештаја и исхране – 35.160 динара, а потом запосленима у осталим услужним делатностима – 41.162. У делатности уметност, забава и рекреација тог месеца зарада је била 46.128 динара, трговини на велико и мало и поправци моторних возила – 46.535, снабдевању водом и управљању отпадним водама – 47.910, пољопривреди, шумарству и рибарству – 48.810 и административним и помоћним услужним делатностима 49.502.

32.223 динара у области припреме и послуживања хране и пића

Иако просечна зарада у октобру на нивоу делатности ни у једној није прелазила износ од 100.000 динара, у осам области просечна плата премашила је тај износ. Највишу просечну зараду, као и претходних месеци, у октобру су зарадили запослени у ваздушном саобаћају –181.381 динар, потом они који раде у експлоатацији нафте и природног гаса – 140.668, те запослени у области услужних делатности у рударству – 136.952. Просечна зарада запослених у рачунском програмирању у октобру је била 126.733 динара, у производњи кокса и деривата нафте 109.324, а у области финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова – 103.489. На зачељу оних с просечном зарадом вишом од 100.000 динара су запослени у области научно истраживање и развој, који су тог месеца зарадили 101.600 динара.


Значајне разлике

Дилеме да ли посао тражити у правним лицима или код предузетника, ако се посматра само зарада, заправо нема. Наиме, плате су много боље у правним лицима него код предузетника, а разлика у октобарским је чак 28.876 динара. Наиме, просечна октобарска плата запослених у правним лицима била је 58.533 динара, а они који раде код предузетника су тог месеца у просеку зарадили свега 29.657 динара.


Просечна октобру зарада мања од 40.000 динара исплаћена је запосленима у 12 области. Најтања коверта стигла је у џепове запослених у области припреме и послуживања хране и пића – 32.223 динара. Њихове октобарске зараде су око 10.000 динара мање од медијалне зараде тог месеца, а око 23.000 мање од просечне зараде у републици. Истовремено, њихова зарада је готово пет пута мања од зараде запослених у ваздушном саобраћају. Мање од 33.000 динара у октобру су зарадили још само запослени у области осталих личних услужних делатности – 32.694 динара. Нешто мало више зарадили су они који раде у области поправке рачунара и предмета за личну употребу – 33.082 динара, преради дрвета и производа од дрвета, осим намештаја – 34.507, те радници у производњи одевних предмета – 36.451. Мање од 40.000 динара у октобру су зарадили и запослени у осталим стручним, научним и техничким делатностима – 37.935 динара, трговини на мало, осим трговине моторних возила – 38.233, услугама одржавања објеката и околине – 38.599, они који раде у делатностима путничких агенција, тур-оператера и резервација – 39.040, производњи коже и предмета од коже – 39.297, социјалној заштити са смештајем – 39.653, те заштитним и истражним делатностима – 39.780.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5808
Најновије вести