Рок за отпис 38 одсто дуга у „швајцарцима” није бесконачан

НОВИ САД: Закон којим се решава проблем задужених у „швајцарцима” од јуче је на снази. То значи да банкама управо почиње да тече рок од 30 дана током којих дужницима треба да доставе предлог конверзије кредита из франака у евре, уз отпис главнице од 38 одсто и нову каматну стопу, важећу на дан 31. март ове године.
svajcarci duznici, N1
Фото: Н-1

Оног тренутка када добије препоручено писмо из банке, дужнику почиње да тече рок од 30 дана да одговори да ли је за конверзију или не.

Поменути закон је резултат компромисног решења између државе, удружења грађана и банака.

Грађани ће имати избор да ли ће по новом закону да конвертују кредите у евро или да наставе судске спорове.

„Лекс специјалис” предвиђа да се преостали део дуга конвертује у евре и да износ добијен конверзијом буде умањен 38 одсто, као и да каматна стопа буде ограничена на 3,4 одсто. То јест, биће примењен лимит од 3,4 одсто, плус тромесечни или шестомесечни еурибор за варијабилне каматне стопе и лимит од четири одсто за фиксне каматне стопе.

Министар финансија Синиша Мали изјавио је раније да ће се „лекс специјалисом” после више од једне деценије решити проблем 15.785 грађана задужених у „швајцарцима”.


Помоћ и за све

Од свих дужника у градацији горе, лоше најгоре, ово треће важи за оне који су остали без стана, али не и без рата за отплату кредита.

Када почне примена „лекс специјаса”, ти дужници ће имати једнако право да траже отпис. Значи, главница ће им се мањити 38 одсто, а онда ће преостали део дуга наставити да отплаћују по стопи од 3,8 одсто уколико се ради о варијабилној камати, односно по четири процента годишње, ако је при закључењу уговора с банком стопа одређена фиксно. Та цела трансакција неће ићи аутоматски. Уколико желе отпис и да им се олакша отплата, и дужници који су остали без стана мораће такође да се јаве банци. Тада ће с њом закључити уговор о конверзији.


Адвокат Јелена Павловић, чланица Управног одбора Удружења CHF, која је учествовала у преговорима с банкама о начину решавања тог проблема, упозорава на то да дужници треба да обрате пажњу и не пропусте предвиђене рокове. И то не зато што се с банком не могу и касније договорити, већ зато што би им то могло донети одређене трошкове.

Она је казала да је тим законом предвиђено да се не плаћају ни трошкови нотара, ни Катастра, а уз то, сваки отпис било коликог дела дуга сматра се, по пореским прописима, оствареним приходом грађана. То значи да би на отписани део главнице задужени у „швајцарцима” требало да плате и порез. Међутим, „лекс специјалисом” је предвиђено да такав отпис неће бити третиран као приход и да на њега неће бити обрачунаван порез.

Управо због тих олакшица предвиђених законом, у смислу ослобађања трошкова, важно је да се конверзија кредита уради у оквиру предвиђених рокова, упозорила је Јелена Павловић.

Д. Вујошевић

EUR/RSD 117.5929
Најновије вести