Програмери у децембру догурали до плате од 140.000 динара

НОВИ САД: На основу података Републичког завода за статистику просечна републичка зарада у децембру прошле године била је 59.772 динара.
krojacica sivenje
Фото: Dnevnik (arhiva)

Тај просечан износ зараде запослених у неким делатностима вишеструко су надмашиле, а истовремено су у неким другим делатностима зараде биле далеко мање од републичког просека, чак и више од 26.000 динара. Од 19 делатности, за које РСЗ објављује податке о просечној нето заради, лањског децембра у десет је просечна зарада била изнад републичке, док је у преосталих девет делатности она била мања од просека на нивоу државе. Када се просечне зараде у децембру посматрају кроз призму медијалне зараде, која је тог месеца била 44.530 динара, у две делатности запосленима су исплаћене зараде испод медијалне.

Последњег месеца прошле године у три делатности просечна зарада у прескочила је износ од 100.000 динара. У лањском децембру највише су, у просеку, зарадили запослени у делатности информисања и комуникације - 105.482 динара, коверта запослених у финансијским делатностима и делатности осигурања била је 101.515 динара, а у делатности рударства децембарска просечна зарада била је 100.358 динара. У делатности снабдевање електричном енергијом, гасом и паром зараде су биле мешто мало ниже, а у коверте се сместило 98.190 динара. С друге стране, у неколико делатности просечне зараде биле су мање од 50.000 динара. Најмање просечне нето зараде исплаћене су у  делатности услуге смештаја и исхране - 36.731 динара, а ова делатност уједно је и једина у којој су просечне зараде у децембру биле мање од 40.000 динара. Тог месеца зараде запослених у осталим  услужним делатностима биле су 44.242 динара, делатности уметност, забава и рекреација - 49.280 динара, а у делатности снабдевање водом и управљање отпадним водама - 49.772 динара. Нешто мало више од 50.000 динара била је просечна децембарска зарада у делатности пољопривреда, шумарство и рибарство - 50.077 динара, у делатности трговина на велико и мало и поправка моторних возила у коверте је стало 51.250 динара, а административне и помоћне услужне делатности 51.887 динара.


Мање од мањег

Запослени у неколико области у децембру су зарадили мање од 40.000 динара, што је за око 4.000 мање од медијалне плате тог месеца. Најтања коверта стигла је у џепове запослених у области припреме и послуживања хране и пића – 33.285 динара, па је њихова децембарска зарада око 11.000 динара мања од медијалне зараде тог месеца, до просечне зараде у републици фалило је око 26.487 динара, а њихова зарада је више него пет пута мања од највише зараде исплаћене за децембар прошле године. Мање од 40.000 динара зарадили су и радници у производњи одевних предмета - 37.863 динара, а на ивици тог износа су зараде запослених у области рибарство и аквакултура - 40.893 динара, трговини на мало, осим трговине моторних возила - 40.575 динара...


Последњег месеца прошле године просечну зараду вишу од 100.000 динара зарадили су запослени у девет области. Највишу просечну зараду, као и претходних месеци, зарадили су запослени у ваздушном саобаћају -182.899  динара. На другом месту по висини зараде у децембру били су запослени у рачунском програмирању - 140.104 динара, док су они који раде у области услужне делатности у рударству тог месеца зарадили 134.281 динар. У области  кинематографска, телевизијска и музичка продукција прошлогодишња децембраска плата била је 129.881 динара, области научно истраживање и развој тог месеца зарада је била 117.827 динара, области финансијске услуге, осим осигурања и пензионих  фондова -114.289 динара док су запослени у експлоатацији сирове нафте и природног гаса у новембру зарадили - 113.226 динара. Више од 100.000 динара зарадили су и запослени  у области  експолоатације угља - 109.999 динара,  а последње место међу онима који су у децембру имали просечну зараду вишу од 100.000 динара заузеле су плате запослених у производњи дуванских производа - 104.138 динара. 

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5679
Најновије вести