Плате у Србији: Саветници у рударству боље плаћени од програмера

НОВИ САД: По подацима Републичког завода за статистику, просечна нето фебруарска плата у Србији била је 47.819 динара. Када се примања запослених у Србији разврстају по делатностима, а РСЗ их објављује 19, долази се до податка да у њих девет радници имају зараду већу од просечне државне, а у десет мању.
programeri, ilustracija
Фото: Dnevnik.rs

Тако је највећа просечна фебруарска зарада забележена у финансијским делатности и делатностима осигурања – 86.359 динара, и она је 38.140 динара више од републичког нето просека. Изнад републичког просека су и зраде у информисању и телекомуникацијама – 78.397 динара, снабдевању електричном енергијом и гасом – 73.644, рударству – 69.734, државној управи и обавезном социјалном осигурању – 58.127, стручним, научним и иновационим делатностима – 57.742, образовању – 51.127, пословању некретинама – 48.805  и здравству и социјалној заштити – 48.522.

У оквиру свих 19 делатности које обрађује Републички завод за статистику у три занимања забележене су просечне фебруарске плате веће од 100.000 динара.

Највише су у другом месецу ове године примили запослени у ваздушном саобраћају – 120.969 динара, затим у услужним делатностима у рударству – 109.236 и рачунском програмирању – 103.779. 

Најмања фебруарска нето плата забележена је у делатности припремања и послуживања хране и пића – 28.382 динара, затим у поправци рачунара – 29.248, осталим услужним делатностима – 29.285, преради дрвета – 29.709 и производњи одевних предмета – 30.923.


Мало у уметности и забави

Десет делатности имају просечну фебуарску зараду мању од просека на нивоу државе.

По подацима Републичког завода за статистику, нето фебруарске плате у саобраћају и складиштењу су 43.752, снабдевању водом и управљању отпадним водама 43.625, прерађивачкој индустрији 42.798, грађевинарству 42.051, административним и помоћним услужним делатностима 41.105, уметности, забави и рекреацији 41.086, пољопривреди, шумарству и рибарству 40.611, трговини на велико и мало 39.900 и осталим услужним делатностима 38.180 динара.


Мање од 100.000 динара, али далеко изнад фебруарске просечне зараде, остварили су запослени у финансијским услугама – 96.962, производњи дуванских производа – 89.589, експлоатацији сирове нафте – 89.424, научном истраживању и развоју – 87.007, производњи основних фармацеутских производа – 80.489, осигурању и реосигурању – 80.009, производњи кокса и деривата на нафте – 74.795, експолатацији угља – 72.476 и телекомуникацијама – 72.408 динара.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 118.1396
Најновије вести