Пилоти у августу „прелетели” ИТ стручњаке за готово 70 хиљада

НОВИ САД: Републички завод за статистику објављује просечну нето месечну плату за 19 делатности, а у августу су запослени у њих седам имали просечну зараду већу од републичког просека, који је тог месеца износио 54.115 динара.
pilot pilotska kabina
Фото: pixabay.com

Зараду већу од републичког просека у августу су примили запослени у информисању и комуникацијама – 93.912 динара, финансијским делатностима и делатностима осигурања – 92.882, снабдевању електричном енергијом, гасом и паром – 91.154, као и рударству – 86.962 динара. Више од просека зарадили су и запослени у стручним, научним, иновационим и техничким делатностима – 69.166 динара, државној управи и обавезном социјалном осигурању – 62.998 и образовању 55.580 динара.

У августу је највећа нето просечна месечна плата, као и претходних месеци, исплаћена запосленима у ваздушном саобраћају – 190.499 динара.  Иза њих су запослени у услужним делатностима у рударству са 127.829 динара, док су на трећем месту рачунарски програмери са 123.602. Нешто мало мање од њих у августу су зарадили запослени у експолоатацији сирове нафте и природног гаса – 121.864 динара, док је запосленима у научном истраживању и развоју исплаћено 108.542 динара. Запослени у финансијским услугама имали су у августу просечну нето зараду од 102.580 динара, а они који раде у производњи дуванских производа 100.998. Зараде у тих седам области су оне у којима је авустовска нето зарада већа од 100.000 динара.

За разлику од њих, подаци РЗС-а показују да има делатности у којима је августовска нето плата била мања чак и од медијалне нето зараде за тај месец, која је била 41.927 динара. РЗС је указао на то да половина запослених у Србији зарађује до 41.927 динара, али конкретни подаци показују да има и оних којима је плата мања од тог износа. Наиме, у 13 области нето августовска плата мања је од 40.000 динара па су тако радници у делатности припремања и послужења хране и пића зарађивали 31.291 динар, они који поправљају рачунаре и предмете за личну употребу 32.475, а у осталим личним услужним делатностима 32.278 динара.


Плате у грађевинарству мање од републичког просека

Иако је Србија месецима велико градилиште, зарада радника у грађевинарству у августу била је готово 4.000 динара мања од републичке и износила је 50.171 динар. Но, у просеку целе делатности су три области – а они који граде зграде зарадили су 44.590 динара, а они који раде на специјализованим грађевинским радовима 40.818.

Далеко више од њих зарадили су запослени на изградњи осталих грађевина, где је августовска зарада била 70.764 динара.


Запослени у преради дрвета у августу су у просеку зарадили 33.375 динара, у производњи одевних предмета 35.349, у осталим стручним, научним и техничким делатностима 36.891. Нешто више од њих тог месеца су зарађивали радници у производњи коже и предмета од коже – 37.499 динара и у трговини на мало – 37.527, као и радници на услугама одржавања објеката и околине – 37.660 динара. Радници заштите и истраживачке делатности, по подацима РЗС-а, у августу су имали нето зараду од 38.834 динара, а они који раде у делатности путничких агенција, тур-оператери и резервације 38.963. Мање од 40.000 динара у августу су зарадили и запослени у социјалној заштити са смештајем – 39.077 динара и они који раде у производњи намештаја – 39.837 динара.

Августовски нето просек за прерађивачку индустрију у Србији од 49.117 динара у себи крије и раднике чија су примања више од 100.000 днара, али и оне чија је плата мања од 34.000. Наиме, у тој области су и запослени у производњи кокса и деривата нафте, с просечном августовском зарадом од 97.387 динара, али и они који раде у преради дрвета и производа од дрвета с 33.375. У тој области су, показују подаци РЗС-а, и радници у производњи основних фармацеутских производа, чија је августовска нето зарада 92.981 динара, али и текстилни радници, чија је просечна зарада свега 35.349.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5801
Најновије вести