НБС: Примена прописа о мораторијуму у пракси

БЕОГРАД: У циљу информисања јавности у вези са применом прописа, које је Народна банка Србије усвојила ради очувања финансијске стабилности у условима потенцијалних ризика узрокованих ванредном здравственом ситуацијом у земљи, НБС је у саопштењу указала на поједине аспекте њихове примене у пракси.
nbs
Фото: Tanjug (R. Prelić, arhiva)

"Како су прописи објављени у „Службеном гласнику РС" 17. марта 2020. године, а ступили на снагу 18. марта, обавеза банке (и даваоца лизинга) је да дужницима понуди застој у отплати обавеза (мораторијум) у наредна три дана (до 21. марта), те да на својој интернет презентацији објаве понуду о застоју отплате обавезе", каже се у саопштењу.

Из Кабинета гувернера наводе да, након што банка/давалац лизинга објави ову понуду на својој интернет презентацији, дужник има рок од 10 дана од дана објављивања да ту понуду одбије, а, ако то не учини - сматраће се да је понуда прихваћена тог десетог дана. 

Наглашава се да мораторијум производи правно дејство истеком рока од 10 дана од дана објављивања понуде банке/даваоца лизинга. 

"Дакле, банка/давалац лизинга има право да наплати рате кредита/лизинга које доспевају до дана од ког мораторијум почиње да производи правно дејство (који, у зависности од дана објављивања понуде банке, може бити најкасније 31. март 2020. године), осим ако је клијент изричито захтевао примену мораторијума пре истека тог рока (а од дана објављивања понуде)", стоји у саопштењу НБС.

Објашњава се да мораторијум подразумева застој у отплати обавеза према банци по основу кредита, али и свих других обавеза дужника према банци, а да дужници који имају више кредита имају право на мораторијум у отплати рата за све кредите.

"Уколико дужник након објављивања понуде настави да уредно измирује обавезе, то га не спречава да у току трајања ванредног стања примени мораторијум. Примера ради, ако дужник понуду за мораторијум у прописаном року није одбио, а отплатио је једну доспелу рату кредита, наредног месеца се и на тог дужника примењује мораторијум уколико не исплати рату".

Истиче се да банка током трајања ванредног стања које је уведено због пандемије не обрачунава затезну камату на доспело, а неизмирено потраживање. 

"Након престанка мораторијума (који не може бити краћи од 90 дана односно од трајања ванредног стања за време трајања пандемије) дужник наставља да отплаћује кредит на који начин се период отплате фактички продужава за три месеца. Свакако, уколико би дужник од банке захтевао другачији начин отплате за који сматра да је за њега адекватнији, банка му треба изаћи у сусрет. У односу на редовну (уговорену) камату коју банка обрачунава за време трајања застоја, иста се приписује дугу и распоређује се равномерно на преостали рок доспећа", каже се у саопштењу Кабинета гувернера НБС.

EUR/RSD 117.5791
Најновије вести