У три делатности просечна примања прескочила 100.000 динара

На основу података Републичког завода за статистику просечна републичка зарада првог месеца ове године била је 59.941 динар.
dinar, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Као и увек, просечна зарада је износ до којег се долази на основу свих исплаћених зарада у току једног месеца, а просечне зараде израчунавају се на основу износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена. При томе, обухваћени су сви пословни субјекти који су Пореској управи доставили одговарајући образац, као и све категорије запослених за које су послодавци, односно пословни субјекти, доставили тај образац.

То, заправо, значу да су просечне зараде у Србији јако различите, односно плате запослених у неким делатностима вишеструко су надмашиле просечну републичку плату, а истовремено су у неким другим делатностима зараде биле далеко мање од републичког просека. Тако је од 19 делатности, за које РСЗ објављује податке о просечној нето заради, у јануару у девет просечна зарада била изнад републичке, док је у преосталих десет  делатности она била мања од просека на нивоу државе. Када се просечне зараде у јануару посматрају кроз призму медијалне зараде, која је тог месеца била 46.167 динара, само је у једној делатности запосленима исплаћена зараде испод медијалне.

Првог месеца ове године у три делатности просечна зарада прескочила је износ од 100.000 динара. У јануару су највише, у просеку, зарадили запослени у делатности информисања и комуникације - 109.036 динара, у делатности снабдевање електричном енергијом, гасом и паром зараде су биле 104.677 динара, а у коверту запослених у финансијским делатностима и делатности осигурања стало је 103.099 динара. У делатности рударства јануарска просечна зарада била је нешто мало нижа од 100.000 динара јер се у коверте сместило 96.753 динара. Када се просечне зараде запослених у ове четири делатности посматрају кроз призму просечне републичке плате, види се да су је прескочиле за око 40.000 динара.

С друге стране, у неколико делатности просечне зараде биле су мање од 50.000 динара. Најмање просечне нето зараде исплаћене су у  делатности услуге смештаја и исхране - 38.545 динара, а ова делатност и даље је једина у којој су просечне зараде у јануару биле мање од 40.000 динара. Кад се и ова зарада посматра кроз призму просечне у републици, математика каже да запосленима у делатности услуге смештаја и исхране до тог износа недостаје више од 21.000 динара. Испод границе од 50.000 динара и просечном зарадом од 46.478 динара, у јануару су се нашле и плате запослених у осталим  услужним делатностима, а тим износом је за свега 300 динара прескочена висина медијалне јануарске зараде. У  делатности трговина на велико и мало и поправка моторних возила у коверте је стало 49.688 динара, а свега нешто мало више од 50.000 динара су, у просеку, зарадили запослени у делатности уметност, забава и рекреација – 50.176 динара, потом следе запослени у у делатности пољопривреда, шумарство и рибарство - 51.994 динара, те прерађивачка индустрија, где су јануарске зараде, у просеку, биле 53.140 динара. Мање од 55.000 динара у просеку су у јануару зарадили запослени у делатности  административне и помоћне услужне делатности - 53.727 динара, те делатности саобраћај и складиштење - 54.577 динара.


Коверте тање од 40.000 динара

Запослени у неколико области у јануару су зарадили мање од 40.000 динара, што је за око 6.000 мање од медијалне плате тог месеца. Најмање новца било је у коверти запослених у области припреме и послуживања хране и пића – 35.426 динара, па је њихова децембарска зарада око 11.000 динара мања од медијалне зараде тог месеца, а до просечне зараде у републици фалило је око 24.515  динара. Мање од 40.000 динара зарадили су и запослени у области услужне делатности 36.273 динара, те у области поправка рачунара и предмета за личну употребу -36.656 динара и области прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја где је процечна јануарска плата била 37.024 динара. На ивици износа од 40.000 динара биле су зараде запослених у производњи одевних предмета - 40.045 динара, а потом следе запослени у области туристичке агенције, тур-опеаратори и резервације који су у јануару зарадили 41.242 динара.


Првог месеца ове године просечну зараду вишу од 100.000 динара зарадили су запослени у десет области. Највишу просечну зараду, као и претходних месеци, зарадили су запослени у ваздушном саобаћају -191.128  динара. На другом месту по висини зараде у јануару били су запослени у експлоатацији сирове нафте и природног гаса који су тог месеца  зарадили 150.990 динара, док су запоселни у рачунском програмирању и јануару зарадили 147.819 динара. Они који раде у области услужне делатности у рударству у јануару су зарадили 133.708 динара, у области  производња кокса и деривате нафте 121.405 динара, области финансијске услуге, осим осигурања и пензионих  фондова 113.978 динара. У области научно истраживање и развој тог месеца зарада је била 112.576 динара, а они који су запослени у производњи дуванских производа у јануару су зарадили 112.303 динара.  Више од 100.000 динара зарадили су и запослени у производњи основних фармацеутских производа и препарата – 101.647 динара, а последње место међу онима којима је у јануару исплаћена  просечна зарада виша од 100.000 динара заузели су запослени у области осигурање, реосигурање и пензијски фондови - 100.820 динара.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5845
Најновије вести