Трговци варају и на алкохолу и на соковима

Пољопривредни инспектори Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спровели су контролу безбедности јаких алкохолних пића, вина, пива и освежавајућих безалкохолних пића у промету и донели 256 решења о повлачењу из промета из малопродаје и велепродаје 1.477 литара вина и 5.344 литара ракије, док је на пијацама одузето и уништено 71 литар ринфуз ракије и вина.
rakija, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Контролом је било обухваћено 1.823 пића: на пијацама 484, у малопродајним објектима 1.034 и у велетрговинама 305. Код 503 производа утврђени су недостаци: код 140 је констатован истекао рок употребе, 279 није имало декларацију усклађену с техничким прописима, док код 84 производа квалитет није одговарао. Против прекшилаца су поднете 63 прекршајне пријаве и девет захтева за привредни преступ.

У акцији Пољопривредне инспекције на пијацама у Србији обављено је 448 контрола. Затечана су 22 лица која стављају у промет вино и ракију у ринфузном стању. Од њих је одузето 43 литра ракије и 28 литара вина и наложено је њихово уништавање. Против 18 прекшилаца поднете су прекршајне пријаве, док су четири лица, оставивши своје производе, нестала.

Донето 256 решења о повлачењу из промета из малопродаје и велепродаје

У чак 207 малопродајних објеката констатоване су неправилности које су се односиле на 134 производа с протеклим роком, код 261 декларације нису усаглашене с техничким прописима и 78 производа по квалитету није задовољавало норме. Донето је 207 решења о забрани промета неодговарајућих производа, а из промета је повучено 1.095 литара ракије, 1.749 литара вина и 840 литара пива. Поднете су 44 прекршајне пријаве и шест захтева за привредни преступ.


Код велетрговаца сокови проблем

Контролисано је 305 објеката велетрговине и донето 27 решења о повлачењу производа, и то шест с истеклим роком, 18 с неодговарајућом декларацијом и пет због тога што нису одговарали квалитету. Забрана промета дата је за 383 литра ракије, 3.595 литара вина, 104.144 литара освежавајућих безалкохолних пића и 45 литара пива.

Поднете су три прекршајне пријаве и један захтев за привредни преступ.


Такве акције се, иначе, организују у периодима интензивне сезонске производње и сезонске потрошње пића.

Љ. Малешевић

Slaviša
26.07.2017 • 21:46
Opet je zakazala država,tj njene institucije,da je država propisala odgovarajuće zakonske mere,do ovogs nebi dolazilo,ili bi to bilo u jako malom broju slučajeva.Kod nas su takve kazne,da jednostavno stimulišu i pospešuju činjenje krivičnih dela,dok se svugde u svetu,mere propisuju da bih predupredile činjenje krivičnih dela.Evo nešto danas i pohvalno da se čuje,a dolazi iz rdova sane policije,a to je inicijativa sindikata policije,da se donese takav zakon,ako lice uhvati provalnika u svojoj kući,i tom prilikom ga liši života,da krivično ne odgovara.Takav zakon već postoji u daleko razvijenim zemljama sveta,kako ekonomski,tako i demokratski razvijenim.Mislim da bi svi građani Srbije,trebali da podrže tu inicijativu,jer je ista u službi časnih i poštenih građana,a na štetu onih,koji bi da žive od tih istih postenih građana tj na njihovu štetu!
EUR/RSD 117.5762
Најновије вести