Шта доноси плаћање по киловат-часу, а не по кубним метрима?

Од 1. октобра се мења начин обрачуна природног гаса, односно од тада ће се потрошени природни гаса обрачунавати по киловат часу, уместо по кубним метрима.
gas
Фото: Дневник (Филип Бакић)

Наиме, ЈП „Србијагас“ је од Агенције за енергетику добио сагласност на одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање, те је тарифа енергент за потрошаче из категорије мала потрошња 3,42 динара по киловат часу. До промене методологије дошло је због промене начина мерења испорученог природног гаса и увођења киловатчаса уместо кубног метра као обрачунске величине испоручене енергије. Иначе, један кубни метар природног гаса има одговарајући број киловат сати, а то се утврђује хемијском анализом гаса - и приликом увоза гаса и када је домаћи гас у питању. Према стандардима у Србији, кубни метар гаса садржи 9,24 киловат часова топлотне енергије.

Како у кажу у ЈП “Србијагас”, промена у начину исказивања цена природног гаса за јавно снабдевање неће утицати на висину тарифа и просечне цене природног гаса за јавно снабдевање. Директор ЈП “Србијагас” Душан Бајатовић то је и потврдио, рекавши да, иако се  обрачун гаса мења, то неће утицати на цену. По његовим рчима, уводи се обрачун по киловат сатима и до сада је 80 одсто нових уређаја за нови обрачун већ уграђено, а комплетан посао биће готов до краја године, те да ће грађани добијати на увид обрачун и у кубним метрима и у киловат сатима.


Рачун мора бити јасан

Радомир Ћириловић каже да рачуни за потрошени гас који стижу потрошачима нису довољно трансапарентни и да морају бити јаснији како би потрошачи знали шта, за шта и коме плаћају.

- Неки дистрибутери недовољно јасним информацијама збуњују потрошаче и доводе их у заблуду када је реч о обавезама према дистрибутеру - каже Ћириловић. - То се мора променити у корист потрошача којима мора бити јасно шта плаћају уз ову промену која нас очекује од 1. октпобра пошто се још не зна да ли ће се исказивати калорична вредност гаса који ће бити испоручиван. До сада је  квалитет гаса исказиван у килоџулима по кубном метру. Много тога мора да се јасније дефинише и АЕРС мора да се позбави тиме какав је рачун и да обезбеди да он буде транспарентан и јединствен у целој Србији. 


По речима председника Удружења за заштиту потрошача „Просперитет” Радомора Ћириловића, објашњење ЈП “Србијагас” потрошачима није довољно јасно.

- Нејасно је како се дошло до цене од 3,42 динара по киловатсату јер није објашњено колико је киловатсати у кубном метру - каже  Ћириловић. -  Уколико се то одређује хемијском анализом гаса треба нам одговор да ли се она односи на калоријску вредност гаса, односно молекулски састав гориве и негориве материје у њему, као и то колико има киловата у једном кубику ако је исказана вредност гаса преко 35.000 килоyула по кубном метру. Потрошачу се мора прецизно објаснити зашто се и на који начин од цене од 35,11 динара, без ПДВ-а, по кубном метру природног гаса стигло до 3,42 динара по киловатчасу, он мора знати колико је киловатчасова у кубном местру гаса  јер се, у супротном, долази до рачунице која каже да цену  кубика од 35,11 динара треба поделити с 10,26.  Он указује и да ће од 1. октобра  потрошачи из категорије мала потрошња  на име накнаде по месту испоруке плаћати више него до сада, те да ће, иако природни гас није поскупео, од октобра индивидуални потрошачи гаса, ипак плаћати више. 

- На име накнаде по месту испоруке  сада се плаћа 1.422,01 динар годишње, односно 118,50 динара месечно, а од 1. октобра ће та ставка на рачуну бити скупља за 46,87 динара. То значи да ће се на име накнаде по месту испоруке месечно плаћати 165,37 динара, односно годишње 1.984,39 динара, чак и када се не потроши ни један кубни метар гаса. Уз ово повећање ће се, захваљујући систему малих бројева, од око 200.000 индивидуалних потрошача гаса, колико их је, рецимо, у Војводини на име те накнаде дистрибутерима гаса месечно слити око 9.000.000 динара више него до сада.

Да ли ће рачун бити виши за овај износ остаје да се види јер се може десити да приликом прерачуна цена потрошеног гаса буде нижа па да се на крају све изједначи.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.2860
Најновије вести