Србобрански „Freshgro” отишао у стечај

СОМБОР: Одлуком Привредног суда у Сомбору, Предузеће за производњу, трговину и услуге „Freshgro” ДОО Србобран отишло је у стечај.
katanac stecaj
Фото: Dnevnik (Aleksandra Erski)

Основна делатност тог предузећа је гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака, а поверилачко рочиште заказано је за 28. децембар у Привредном суду у Сомбору.

Разлог за стечај је трајнија неспособност плаћања, док је захтев за отварање стечајног поступка поднела Пиреус банка С. А. Атина, која послује преко своје филијале у Лондону. Та банка је 19. октобра поднела предлог за покретање стечајног поступка над србобранским предузећем због потраживања које има на основу Уговора о дугорочном кредиту.

У образложењу отварања стечајног поступка, стечајни судија Привредног суда у Сомбору наводи да је србобранско предузеће 2009. године, ради обезбеђења кредита код Пиреус банке од 940.000 евра, ради обезбеђивања тог потраживања уписало извршну вансудску хипотеку на основу оверене заложне изјаве, и то на непокретностима које је предузеће имало у својини.

Пошто је „Freshgro” искористио целокупан износ кредита, а није измиривао своје новчане обавезе по том основу, Пиреус банка је 11. маја ове године раскинула уговор о кредиту, чиме је целокупно потраживање повериоца доспело на наплату 11. маја 2015. године, када је уговор о кредиту и закључен. Доспело, а ненамирено потраживање банке износи 685.531 евро, или 81.054.855 динара.

Увидом у Јавни регистар Народне банке Србије, Привредни суд у Сомбору утврдио је да је србобранско предузеће у непрекидној блокади дуже од три године за износ од 117.739.426 динара, што је довољно да се отвори стечајни поступак.

Љ. М.

EUR/RSD 117.7191
Најновије вести