Прерађивачка индустрија најбољи војвођански извозник

По подацима Републичког завода за статистику, које је обрадила Привредна комора Војводине (ПКВ), у периоду јануар–јун 2019. у укупне реализованој спољнотрговинској размени Републике Србије учешће војвођанске привреде износи готово 31 одсто, односно 6,2 милијарди евра.
Uvoz-izvoz, ilustracija Foto: Dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

– Укупна вредност спољнотрговинске робне размене АП Војводине већа је 8,5 одсто од остварене у истом периоду 2018. године, при чему је извоз повећан 8,3 одсто, а увоз 8,7 – казао је председник ПКВ-а Бошко Вучуревић. – Из спољнотрговинске робне размене АП Војводине забележен је дефицит од 327,2 милилиона евра.

По његовим речима, остварена укупна спољнотрговинска робна размена АП Војводине с иностранством током првог полугодишта 2019. године већа је од 50 одсто прошлогодишње размене, при чему, остварени извоз представља 51,9 одсто прошлогодишњег, а увоз 50,5 одсто.

Прерађивачка индустрија, и у првих шест месеци текуће године, представља сектор с доминантним учешћем у извозу АП Војводине. У поређењу с истим периодом претходне године, удео прерађивачке индустрије је опао с 91 одсто на 87,8, док је удео сектора пољопривреде, шумарства и рибарства повећан са 7,7 одсто на 11. Значајно је и повећање извоза у оквиру тог сектора – више од 53 одсто. На увозној страни, сектор прерађивачке индустрије је повећао своје учешће у укупном војвођанском увозу за готово четири процентна поена и у прво пола године износи нешто више од 69 одсто. Рударство, као и прошле године у посматраном периоду, заузима друго место на листи увозних сектора, с тим што је његово учешће смањено с 23,9 одсто на 19,4.


Највише продајемо Немцима

Током првих шест месеци 2019. године војвођански привредници су извозили производе у 139 земаља света. У оквиру реализованог укупног извоза, Регион Војводине је највише извозио у СР Немачку (13,4 одсто). Извоз збирно, у првих десет земаља (Немачка, Румунија, Италија, БиХ, Мађарска, Руска Федерација, Аустрија, Словенија, Хрватска, Холандија) чини 66,7 одсто укупног извоза, те збирно извоз у осталих 129 земаља чини 33,3 одсто укупног извоза.

У првих шест месеци 2019. године увоз у АП Војводину је реализован из 144 земље света. На увозној страни, увоз из Руске Федерације је на првом месту с учешћем од готово 20 одсто, а увоз из Немачке на другом месту и чини 13 одсто укупног увоза. Увоз збирно, из првих десет земаља (Руска Федерација, Немачка, Италија, Кина, Мађарска, Румунија, Аустрија, Француска, Турска, Пољска) чини 69,1 одсто укупног увоза.


Током првог полугодишта 2019. и даље се остварује најзначајнија робна размена са земљама Европске уније (65,8 одсто), док је најмањи обим робне размене реализован са земљама Западног Балкана (8,1 одсто). У односу на исти период лане, уочава се благо повећање учешћа ЕУ у укупној размени АП Војводине с иностранством, као последица повећаног учешће ЕУ и на страни извоза и на страни увоза. Најзначајнији спољнотрговински партнери АП Војводине за првих шест месеци ове године су Немачка, с којом је остварена највећа робна размена од готово 817 милиона евра, док је на другом месту Руска Федерација с близу 814 милиона, на трећем месту је Италија, за којом следе Румунија, Мађарска, БиХ, Аустрија, Кина, Француска, Словенија.

З. Д.

 

EUR/RSD 117.5255
Најновије вести