Подношење пријава за јавне набавке путем портала

БЕОГРАД:  Предлогом закона о јавним набавкама предвиђено је да ће понуде моћи да се подносе и електронским путем, преко портала, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, образлажући тај законски предлог у парламенту.
djordjevic
Фото: Танјуг/ Сава Радовановић

Ђорђевић је рекао да ће се на тај начин обезбедити већа транспрантност и веће поверење привредних субјеката у поступцима јавних набавки.

Према његовим речима, учесници, односно привредни субјекти, ће изјавом на стандардном обрасцу доказивати испуњеност критеријума што ће, како каже, допринети већој ефикасности и смањењу трошкова.Уводи се, каже, нова врста поступка јавне набавке, партнерство за иновације, док ће се јавне набавке за услуге у области здравства, социјалне заштите, културе и слично спроводити у блажем режиму у смислу краћих рокова.

Из Министарства финансија су раније објаснили да се предлогом закона уводе нови критеријуми за доделу уговора у поступку јавне набавке који ће допринети квалитету добара и услуга.Надзор над извршењем уговора о јавној набавци вршиће Минисрарство финансија.

Предлогом закона о јавним набавкама стварају услови за ефикасније спровођење поступака, већу конкуренцију и смањење трошкови и административне процедуре у поступцима јавних набавки.Нови предлог закона представља једно од мерила за отварање преговарачког поглавља 5 (јавне набавке) у преговорима са Европске уније.

Говорећи о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Ђорђевић је рекао да се даље унапређује пословни амбијент, наводећи да је у развијеним тржишним економијама као што су економија САД и држава ЕУ пракса да се запослени у привредном друштву стимулишу тако што им се даје могућност да постану чланови тог друштва.

Према његовим речима, основни циљеви измене и допуне се односе да се омогући да и привредна друyштва са ограниченом одговорношћу стимулишу своје запослене, консултанте, инвеститоре, издавањем финансијског инструмента, односно права да запослени учествују у расподели добити.

Изменама и допунама Закона о јавном дугу обезбеђује се већа доступност хартија од вредности, деномираних у динарима страним инвеститорима, смањују се трошкови финансирања и боља диверсификација инвеститора у домаће хартије од вредности, као и боља контрола задуживања општина.

Крајњи циљ измена и допуна Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма је повехање оцене усклађености са ФАТФ-а препорукама.Ђорјдевић је објаснио да се кључне измене односе на регулисање обавеза адвоката и јавних бележника, наводећи да су јавни бележници сада постали равноправни са адвокатима у погледу обавеза које су дужни да предузимају у складу са законом.

Када је реч о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Ђорђевић је казао да се предузимају даљи кораци у процесу дигитализације."Смањује се могућност за корупцију и нерегистроване транскације чиме се сузбија сива економија", напоменуо је Ђорђевић.

EUR/RSD 117.5779
Најновије вести