Од Нове године нова правила за одлазак жена у пензију

БЕОГРАД: Услови за одлазак мушкараца у пензију остаће непромењени у 2019. години, док ће за жене старосна граница бити померена за шест месеци, односно у пензију ће одлазити с 62 године и шест месеци и најмање 15 година стажа.
Radnice u pogonu Kalcedonije
Фото: Dnevnik.rs

Мушкарци и следеће године у пензију могу да оду с 65 година и најмање 15 година радног стажа.

Право на старосну пензију остварују и сви осигураници са 45 година стажа, без обзира на године живота.

Кад је реч о превременој старосној пензији, то право мушкарци у 2019. години могу да остваре са 57 година и шест месеци живота и најмање 40 година стажа.

Жене следеће године остварују право на превремену старосну пензију уколико имају 57 година и 38 година и шест месеци стажа осигурања, кажу за Тањуг у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Уколико желе у пензију по прописима који важе у овој години, запослени морају да поднесу захтев за остваривање права надлежној филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање закључно са 31. децембром. 

У том случају ће за њих важити правила по којима сви мушкарци који до краја ове године пуне 65 година живота и имају 15 година пензијског стажа могу у пуну старосну пензију, док они са 40 година стажа и најмање 57 живота могу у превремену старосну пензију, али уз умањење чекова за године живота које им недостају до 65.

Жене могу до Нове године да се пензионишу с 62 године, али морају у радној књижици да имају бар 15 година стажа. У превремену пензију, уз пенале, могу ако имају 38 година стажа и најмање 56 година и четири месеца живота.

Захтев је могуће поднети и препорученом пошиљком, најкасније са датумом на поштанском печату са 31. децембром.

Иначе, старосна граница за жене за остваривање права на старосну пензију постепено се помера на 65 година живота, закључно са 2032. годином. 

То значи да се у 2019. и 2020. години старосна граница помера за шест месеци годишње, док ће од 2021. то померање бити успореније, односно за два месеца годишње док се не достигне 65 година живота у 2032. години.

Старосна граница за мушкарце се не помера и она износи 65 година живота.

Кад је реч о остваривању права на превремену старосну пензију, услови за мушкарце су 40 година радног стажа, док се старосна граница помера из године у годину.

Тако ће следеће године за остваривање права на превремену старосну пензију, мушкарац морати да има 40 година стажа и 57 година и осам месеци живота.

У 2020. години мораће да има 58 година и четири месеца живота, 2021. године 59 година, у 2022. години 59 и по година, а у 2023. години 60 година.

Старосна граница за одлазак жена у превремену пензију, али и године стажа, померају се из године у годину. 

Следеће године жене ће моћи да оду у превремену пензију с 57 година живота и 38 година и шест месеци стажа.
У 2020. години, услов ће бити 57 година и осам месеца живота и 39 година стажа, 2021. години 58 година и четири месеца живота и 39 година и четири месеца стажа, док ће у 2022. години жена морати да задовољи услове од 59 година живота и 39 година и најмање осам месеци стажа.

Границе ће се померати и 2023. године, када ће жена морати да има 59 година и шест месеци живота и 40 година стажа, као и 2024. када ће услов бити 60 година живота и 40 година стажа осигурања.

EUR/RSD 117.5841
Најновије вести