Највише активних привредних друштава у Новом Саду

Агенција за привредне регистре објавила је Мапу регистара мера и подстицаја регионалног развоја за прву половину ове године, у којој су приказани подаци о привредном развоју, запосленима, незапосленима, инвестицијама, резултатима пословања свих локалних самоуправа и градова у Србији.
novi sad
Фото: Dnevnik.rs

Од осам градова у Војводини, половина је у првој групи развијености, односно оној у којој се остварују приходи већи од републичког просека, а исто толико је у другој групи, која остварује од 80 до 100 одсто републичког просека. У првој групи су Нови Сад, Вршац, Панчево и Суботица, док су у другој Зрењанин, Кикинда, Сремска Митровица и Сомбор.

На половини ове године у Новом Саду је било активно 10.248 привредних друштава, од којих је 396 новооснованих, док је за шест месеци угашено или обрисано њих 230. У истом периоду у граду је било 18.720 активних предузетника, а само за првих шест месеци ове године је 1.258 новооснованих, док је за исто време угашено 598.  Просечна нето плата у Новом Саду за првих шест месеци ове године је 54.075 динара. Јун ове године Нови Сад је завршио с 13.890 незапослених, што је 718 мање него на крају 2018. Од укупног броја незапослених у Новом Саду на крају јуна, 2.092 је неквалификованих, 494 с нижом стручном спремом, 2.175 квалификованих, 4.301 са средњом стручном спремом, 104 високоваликованих. Ту је и 637 с вишом и 4.087 с високом стручном спремом.

Вршац је на крају јуна ове године имао 3.675 незапослених, што је 272 мање него на крају 2018. Највише незапослених у том граду, 1.468, су неквалификовани, док их је с нижом стручном спремом 182. Квалификованих је 618, са средњом стручном спремом 963, висококвалификованих 14, с вишом стручном спремом 122 и с високом 308.

Просечна нето зарада запослених у том граду за првих шест месеци је 51.943 динара. Запослени у Вршцу радили су у 556 активних привредних друштава, што је 20 више него на крају прошле године. У истом периоду ове године обрисано је десет привредних друштава. У Вршцу је 1.426 активних предузетника, од којих је 76 основано у првој половини године, док је 63 обрисано.


Најмање незапослених факултетлија у Кикинди

У осам војвођанских градова на крају прве половине ове године било је укупно 7.395 незапослених с високом стручном спремом. У истом периоду  на евиденцији незапослених било је 14.539 неквалификованих. Најмање незапослених факултетлија има у Кикинда, а највише незапослених неквалификованих у Суботици.


У Панчеву је на крају јуна било 1.584 активних привредних друштава, од чега 68 новооснованих, а просечна нето зарада у првој половини године износила је 49.291 динар. Запослених је било и код 5.228 активних предузетника, од којих је 324 започело делатност у првој половини године. На крају јуна на евиденцији незапослених у Панчеву било је 7.469 лица, што је 791 мање него на крају прошле године. И у том војвођанском граду на евиденцији незапослених је највише неквалификованих – 2.268, с нижом стручном спремом их је 274, а квалификованих је 1.357. Са средњом школом има 2.501, високовалификованих 44, с вишом 244, а с високом стручном спремом 781.

Просечна нето зарада у првих шест месеци у Суботици износила је 46.474 динара, пословало је 3.217 привредних друштава и 3.960 предузетника. На евиденцији незапослених на крају јуна било је 4.622 лица, што је 78 мање него на крају 2018. године. И на северу Бачке највећи број – 2.331 незапослени – је неквалификован, а с нижом стручном спремом је њих 160. Квалификованих је 681, са средњом стручном спремом 892, високовалификованих 21, с вишом 134 и с високом стручном спремом 403 лица.

Сремска Митровица је на крају јуна ове године имала 768 активних привредних друштава и 2.046 предузетника, а просечна нето плата за првих шест месеци износила је 46.130 динара. На евиденцији незапослених на крају јуна био је 3.561 незапослени, што је 306 мање него на крају 2018. године. Од укупног броја незапослених у том сремском граду, као и у већини војвођанских, највећи број су неквалификовани – 1.290, док их је с нижом стручном спремом 166. На евиденцији је и 596 квалификованих, 919 са средњом стручном спремом, 22 висококвалификованих, 94 с вишом и 474 с високом.

У Кикинди су на крају јуна били активни 404 привредна друштва и 1.336 предузетника, а просечна нето зарада износила је 46.208 динара. На евиденцији незапослених било је 2.891 лице, што је 245 мање него на крају прошле године. Највише незапослених је неквалификовано – 1.250, с нижом стручном спремом их је 105, квалификованих 544, са средњом 661, високовалификованих14, с вишом стручном спремом 82 и с високом 235.

Зрењанин је половином године имао 1.140 активних привредних друштава и 3.416 преузетника, а просечна нето зарада је 48.415 динара. Половином године на зрењанинској евиденцији незапослених било је 4.718, што је 88 мање него на крају 2018. Од укупног броја, највише је оних без квалификације – 1.660, а с нижом стручном спремом их је 90. Квалификованих је 1.005, са средњом стручном спремом 1.098, висококвалификованих 21, с вишом стручном спремом 133 и с високом 711.

У Сомбору је на крају јуна ове године било 961 активно привредно друштво и 2.338 предузетника. Просечна нето зарада износила је 44.273 динара. На евиденцији незапослених било је 4.736 лица, од којих је највише било неквалификованих – 1.689. С нижом стручном спремом било их је 159, а квалификованих 1.099. Са средњом стручном спремом је 1.269, високовалификованих 25, с вишом стручном спремом 99 и високом 396.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5808
Најновије вести