На распродаји кудељара, фарбара, локали

Агенција за лиценцирање стечајних управника огласила је за овај месец  тридесетак продаја српских предузећа, међу којима су и војвођанска
д
Фото: Dunav, Čelarevo

. Већ у четвртак, 5. септембра, на продаји је Текстилна индустрија „Фарбара” из Чонопље. По почетној цени од 179.175 динара продају се непокретности у Чонопљи, а реч је о пет просторија трговине и земљишту у грађевинском подручју од 669 квадрата. Грађевинско земљиште од десет ари и 72 квадратна метра у Чонопљи продаје се по почетној цени од 95.252,05 динара, а исту почетну цену има још једно грађевинско земљиште у Чонопљи.

Лицитација ће се одржати у Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Подручна јединица за стечај у Новом Саду.

Истог дана, 5. септембра, на лицитацији је и покретна и непокретна имовина предузећа ЛББ „Фриго” ДОО Апатин. Продаје се објекат прехрамбене индустрије и производње пића – хладњача с надстрешицом и управна зграда, а од покретне имовине трафо станица, канцаларијски намештај, кухињски елементи и апарати, санитарије и купатилски намештај. Укупна процењена вредност имовине је 14.478.970 динара, а почетна цена 7.239.485.

Дан касније, 6. септембра, у Регионалној привредној комори Суботице, по други пут продаваће се имовина “Martis commerce“ д.о.о за унутрашњу и спољну трговину из Мартоноша, који је банкротирао 10. септембра прошле године. Почетна цена је 50.273.317 динара.

По почетној цени од 55.000 динара 13. септембра у Молу продаваће се машина са 14 обрадних јединица предузећа „Борко” из Мола. Истог дана, али у Сомбору, по други пут продаје се покретна имовина србобранског предузећа „Freshigro“ ДОО. Нуде се покретна опрема, међу којом су и трактор гусеничар, чеони утоваривач, аутоматска машина за сетву, разни резервни делови, и залихе, по почетној цени од 663.939 динара, која је, иначе, 20 одсто од процењене вредности те имовине. По почетној цени од 377.573 динара продају се котлови с пратећом опремом, а за 11.468 динара може се купити канцеларијски материјал.

Осам година од увођења стечаја решењем Привредог суда у Сремској Митровици, на продаји је имовина некада познате трговинске куће АД „Центропромет” из Шида. Јавно надметање одржаће се 19. септембра у Агенцији за лиценцирање стечајних управника у Београду, а целокупна непокретна и покретна имовина „Центропромета” подељена је у девет целина. Почетна цена за пет просторија трговине у Шиду, уз покретну имовину у њима, износи 12.958.744 динара. Зграда трговине у Шиду од 338 квадрата има почетну цену од 15.357.044 динара, док је за продавницу од 88 квадрата она 7.964.132 динара.

Девет година након увођења стечаја први пут се продаје непокретна имовина АД „Дунав” за производњу текстилних и амбалажних производа из Челарева. Некада чувена кудељара наћи ће се на продаји 19. септембра у Подручној јединици АЛСУ у Новом Саду, а почетна цена на првој лицитацији је 50.856.863 динара. За тај новац у понуди је десет зграда – од индустријских хала, управне зграде, радионице..., затим породична стамбена зграда у Челареву од 56 квадрата, локал од 38 квадрата, али и покретна имовина, коју чине опрема, залихе ситног инвентара и резервни делови, као и потраживања по основу уговора о откупу станова и уговора о инсталираним гасним прикључцима.

У Новом Саду се 25. септембра продаје непокретна и покретна имовина предузећа „Wholemark“ д. о. о. Нови Сад. У првој целини, а по почетној цени од 70.846.345,42 динара, продаје се силос 10.200 тона с машинском кућом, усипним кошем и сушаром у Чуругу. У оквиру непокретности су и машинска радионица, сушара, силос, канцеларија, контролна кућица усипног коша, надстрешица за усипни кош, као и покретна имовина, коју чине технолошка опрема за силос и сушару...

Љ. Малешевић

 

EUR/RSD 117.5714
Најновије вести