Крај сезонских послова смањио запосленост

По подацима Републичког завода за статистику, на крају прошле године у Србији је било 2.817.400 запослених и 416.600 незапослених. Стопа запослености износила је 47,4 одсто, а незапослености 12,9.
sezonci Foto: Dnevnik.rs/F. Bakić
Фото: Dnevnik.rs

У односу на крај 2017. године запосленост се лане повећала за 53.800 радника, а незапосленост је смањена за 59.000 лица. У оквиру укупне запослености, по РЗС-у, последњих месеци прошле године дошло је до смањење неформалне запослености – за 37.000 и повећања формалне за 91.000 лице. Доминатно запошљавање забележено је у секторима прерађивачке индустрије, администрације и помоћних услужних делатности, грађевинарства и трговине на велико и мало.

На крају прошле године у Србији је било 2.817.400 запослених и 416.600 незапослених. Стопа запослености износила је 47,4 одсто, а незапослености 12,9

Међутим, наводи РЗС, запосленост је у односу на трећи квартал прошле године смањена за 111.900, при чему је две трећине тог смањења коцентисано у секторима пољопривреде, шумарства и рибарства, али и домаћинствима која производе робу и услуге, због сезонског карактера послова на којима су радили. Без запослења су најчешће остала лица с нижим и средњим образовањем, док је у категорији високообразованих лица у последња три мсеца 2018. године дошло до раста запослености. Због смањења запослености, односно престанка рада сезонаца, на крају прошле године повећао се број незапослених – за 44.700 и неактивних лица – за 58.

Подаци РЗС-а показују да је више од половине становништва Србије које се сматра радног снагом, а то су лица од 15 до 65 година, неактивно. Наиме, неактивних радно способних у Србији на крају прошле године било је 2.708.900 од укупно 5.942.800 радно способних грађана ове државе.       

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5660
Најновије вести