За развој ловства 35 милиона динара

Покрајински секретаријат за пољопривреду предвидео је 35.250.000 динара за Конкурс за доделу средства из буyетског Фонда за развој ловста на подручју Покрајине у овој години.
lovci
Фото: Dnevnik (M. Mitrović)

Новац се може користити за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства, опрему, истраживање и израду и реализацију пројеката ради унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине и за друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству.

Право учешћа на конкурсу имају корисници ловишта, привредна друштва и удружења ловаца – ловачки савези, који су регистровани за делатност ловства и баве се унапређењем ловства. Привредна друштва могу конкурисати ако су разврстана у микро и мала правна лица, у складу са законима о привредним друштвима и о рачуноводству.

Суфинасираће се набавка опреме у изосу од 27.750.000 динара до 90 одсто за теренска возила, уређаји за осматрање и мониторинг дивљачи - спективе, службене радне униформе за ловочуварску и стручну службу, оптички нишани за службена оружја корисника ловишта и чамци са ванбродским мотором за осматрање и мониторинг дивљачи на воденим површинам.

До 850.000 динара може се добити за ново или половно теренско возило, с тим да половно теренско возило не може бити старије од 11 година.


Конкурс се затвара 21. фебруара

Пријаве треба слати до 21. фебруара на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком „Конкурс за расподелу средстава из буyтског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022.годину” или предати лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Додатне информације могу се добити на телефон 021/4881-851;од 10 до 14 часова.

Текст конкурса, Правилник и образац пријаве могу се преузети са интернет адресе:њњњ.псп.војводина.гов.рс


За спективе, са заштитом од воде и замагљивања, отпорне на ниске температуре, обезбеђено је до 200.000 динара по једном уређају.

Службене радне униформе за ловочуварску и стручну службу финансираће се у износу до 80.000 динара по једном ловочувару и једном стручном лицу (тамно зелене, односно маслинасто зелене боје и то: капа или качкет, кошуља, панталоне, yемпер, јакна и чизме).

За један оптички нишан за службено оружје може се добити до 120.000 динара.

За чамце са ванбродским мотором за осматрање и мониторинг дивљачи на воденим површинама ловишта предвиђен је износ до 770.000 динара по једном чамцу са ванбродским мотором, односно до укупног износа од 2.300.000 динара.

У целости ће бити финансирана истраживања реалног прираста зеца у АП Војводини у износу до два милиона динара, као и израде и реализације пројекта промоције ловства у АП Војводини, у износу до 5.500.000 динара.

Један од услова конкурса је да подносиоци пријава за подстицаје немају неиспуњених уговорених обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство из претходних година, као и да за исту намену и за исту локацију у претходних пет година нису користили нити користе новац буyетског фонда за развој ловства АП Војводине.    

З. Делић

EUR/RSD 117.3323
Најновије вести