Извештај АПР-а: Без запослених некако радило 32.155 предузећа

НОВИ САД: Агенција за привредне регистре објавила је Годишњи извештај о пословању економских целина у српској привреди у 2018. Анализирано је 667 економских целина, од чега су матична привредна друштва имала контролу над 1.995 зависних и придружених правних лица.
firma.jpg
Фото: pixabay.rs

У односу на 2017. годину има 17 економских целина више, а зависних и придружених правних лица 30.

Повећан је и број запослених у економским целинама, будући да су оне запошљавале 9.709 радника више него годину раније, па их је тако лане било 310.889.

Највише правних лица груписано је у оквиру економске целине „Делта холдинг” ДОО Београд – 57, од чега је 17 пословало у иностранству. По броју повезаних правних лица следи група ИМ „Матијевић” ДОО Нови Сад, у којој су консолидована 43 привредна друштва од чега је једно у Хрватској. Следе „Група КОЕФИК” ДОО Београд с 36 правних лица, од којих 15 послује у иностранству, па „МК група” ДОО Београд, која обухвата 32 правна лица.

Анализа АПР-а показује да је лане на нивоу економских целина у Србији благо повећан укупан обим пословне активности, тако да су приходи били 3.661.249 милиона динара, што је четири одсто више него у 2017. године. У исто време, лане су расходи били 3.484.768 милиона динара, што је 6,4 одсто више него годину раније. Из пословних активности остварен је добитак од 224.461 милион динара и он је 6,2 одсто нижи од оствареног у 2017. години.

Нето добитак лане су исказале 544 економске целине, у којима је било 1.670 зависних и повезаних правних лица, а нето губитак 123 целине, које су обухватиле 325 зависних и повезаних правних лица.

Подаци АПР-а за прошлу годину показују да је у Србији пословало 146.675 привредних друштава, као и да она, захваљујући повољнијем пословном амбијенту, бележе раст запослености четврту годину заредом. Тако је лане број запослених био 50.120 радника већи у поређењу с 2017. годином па сад у привредним друштвима ради укупно 1.131.227 радника.  Увећању броја радника на нивоу целе привреде од 18.819 у односу на 2017. годину највише је допринела прерађивачка индустрија, која је лане имала укупно 352.286 запослених, што је 32 одсто од укупног броја запослених у Србији. Приличан раст запослености бележи трговина на мало и велико –9.431 – и сада има 218.586 радника. Осим тих сектора, значајан пораст броја запослених лане је остварен у административним и помоћним услужним делатностима, грађевинарству, стручним, научним, иновационим и техничким делатностима и услугама смештаја и исхране.

С мањим бројем запослених лане је пословао сектор снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом, затим остале услужне делатности, финансијске делатности, здравство и социјална заштита и пољопривреда, шумарство и рибарство.


Највише нових у грађевинарству, информисању...

Лане је повећан број привредних друштава у грађевинарству – с 8.279 на 8.504.

Следи пораст у информисању и комуникацијама – с 5.156 на 5.348, административним и помоћним услужним делатностима – с 3.763 на 3.932 и пословању некретнинама – с 1.417 на 1.550 привредних друштава.


Као и претходних година, и лане је било привредних друштава без запослених. Подаци АПР-а показују да је 2018. године пословало 32.155 привредних друштава без запослених, што је 567 мање него у 2017. години. Таква друштва најбројнија су у трговини на велико и мало – 10.374, прерађивачкој индустрији – 5.132 и у сектору стручне, научне и иновационе делатности – 3.812. Пораст броја друштава без запослених лане је забележен у пословању некретнинама – 39 више него у 2017. години, као и у сектору грађевинарства – 32 и информисању и комуникацијама, где их је  31 више.

Међу привредним друштвима која су лане пословала без запослених преовлађују мирко друштва – 31.915, што је 99,3 одсто од укупног броја, док се на мала и средња односи знатно мањи број – 225, али евидентирано је и једно велико привредно друштво без запослених.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5808
Најновије вести