Геодетски завод уводи нову процедуру за упис станова купљених у изградњи

НОВИ САД: Републички геодетски завод увео је нову процедуру значајну за упис власништва, уз оцену да она смањује корупцију. Наиме, у РГЗ-у је уочено да се купци легалних станова у изградњи, међу којима су првенствено млади људи и породице којима је то често први сопствени „кров над главом”, у пракси сусрећу с тешкоћама уписа права својине због неслагања површине  станова у изгради и након изградње.
zgrada stanovi
Фото: Tanjug (D. Goll, ilustracija)

По објашњењу РГЗ-а, уговори о купопродаји станова у изградњи по правилу се закључују одмах након издавања грађевинске дозволе, али пре него што је предметна непокретност изграђена. Дакле, знатно пре издавања употребне дозволе, а због редовних и дозвољених одступања у складу с техничким стандардима у градњи, често долази до тога се површина стана означена у уговору, односно пројектована површина, разликује од изграђене површине истог стана у употребној дозволи, која је основ за коначан упис својине.

Разлике у површини између пројектоване и стварне површине стана у изградњи често су коришћене као повод да се купци станова подвргавају додатним процедурама и трошковима: закључење анекса, покретање нових поступака... Такви захтеви су стизали до појединих служби за катастар непокретности, како од самих купаца, тако и од јавних бележника и других актера у ланцу уписа права.

Тако се створио знатан коруптивни потенцијал и поступало се у супротности са Законом о поступку уписа у Катастар непокретности и водова. Закон је креиран тако да пружи заштиту и сигурност савесним купцима легалних непокретности путем модерне дигиталне процедуре.


Већа површина стана није спорна

Током изградње стамбеног објекта редовно долази до одступања од пројектоване површине станова, што указује на то да се површина означена у уговору о куповини разликује од површине истог дела у елаборату геодетских радова. Како управо „готова” површина, односно она на крају изграђена, представља основ за упис у Катастар, купци станова у изградњи нађу се у великом проблему јер у тренутку закључења уговора о купопродаји нису могли знати да ће површина у изградњи бити повећана. При том, већа површина изграђеног стана у односу на пројектовани није спорна јер се употребна дозвола издаје након техничког прегледа зграде.


Циљ РГЗ-а, као регистра, јесте да станове укњижи кад год су испуњени законски услови, а не да истрајавањем на непотребним формалностима служи као повод за остваривање разних интереса појединаца који нису у вези с уписом права у Катастар.

Да би се решио проблем с којим се често суочавају купци станова у изградњи, РГЗ је свим својим унутрашњим јединицама упутио распис за поједностављење процедуре. Распис објашњава да разлика између уговорене површине стана у изградњи и коначно изграђеног стања не представља сметњу за упис по Закону о поступку уписа у Катастар непокретности и водова јер се у тој ситуаицји не ради о неиспуњењу формалног услова за упис. Право својине на основу уговора о купопродаји посебног дела објекта у изградњи уписује се с површином из елебората геодетских радова који се достављају уз употребну дозволу.

Љ. Малешевић

 

EUR/RSD 117.5896
Најновије вести