Добровољно пензијско осигурање се гаси неуредним платишама

У Србији тренутно око 35.000 грађана самостално сваког месеца уплаћује пензијске доприносе да би једног дана имали услове за пензионисање.
Republički fond za penzijsko i zdravstvano osiguranje
Фото: Републички фонд за пензијско и здравствано осигурање

Јер, без обзира на године живота, битан услов за одлазак у пензију је и минимум од 15 година пензијског стажа.

Претходних година је Републички фонд ПИО свака три месеца објављивао минималне и максималне износе за самосталну уплату доприноса јер су се они мењали. Међутим, на почетку године утврђени су минимални и максимални, а између њих је још 12 могућности, доприноси које они који самостално себи уплаћују пензијски стаж треба да плаћају током целе 2019.

По члану 15 Закона о ПИО, грађани који се определе да добровољно себи уплаћују пензијски стаж могу изабрати једну од понуђених 13 основица, и то без обзира на стручну спрему. Од уплате за јануар ове године па све до 31. децембра 2019, важе основице осигурања од којих је најнижа 6.219,46 динара а највиша 88.848,50.

Основица осигурања израчунава се тако што се за најнижу узима 35 одсто просечне републичке зараде за прошлу годину, а за највишу пет просечних плата. Од тих износа допринос за пензијско и инвалидско осигурање износи 26 одсто .

Грађани који се определе за самосталну уплату доприноса на основу тог члана Закона о ПИО, морају знати да је рок за уплату 15. у месецу за претходни месец.

Висина свих 13 понуђених основица објављена је на сајту Фонда ПИО, а једном изабрана основица може се променити под условом да се поднесе нови захтев. Такође, грађани који не желе више да самостално уплаћују доприносе морају да поднесу захтев за престанак осигурања јер, у супротном, Фонд ПИО ће им слати обавештење о неиспуњењу обавезе и обрачунавати припадајућу камату.


Ослобођени дуга и камата

У решењима Фонда ПИО о престанку добровољног осигурања, која ових дана стижу до грађана, утврђује се дан престанка осигурања уз јасно наведен датум до којег су пензијски доприноси плаћени, односно до када ће бити утврђен пензијски стаж осигурања.

– Уколико доприноси уопште нису плаћени, престанак ће се утврдити с истим даном с којим је утврђено својство осигураника па практично осигураник неће имати стаж по том основу. Та решења не производе никакву обавезу за осигураника, она га практично ослобађају дугова и камата за неплаћени период – закључује Мирић.


Стручњак за пензијско право Мирослав Мирић објашњава да пре почетка ове године, у случају да осигураник није уплаћивао допринос за осигигурање које је сам изабрао и за које је поднео захтев Фонду, није губио статус осигураника, односно постојала је могућност да се за већ утврђено својство по члану 15 Закона о ПИО накнадно уплати допринос, уз увећање за законску камату. Дакле, Фонд до октобра прошле године није по службеној дужности утврђивао престанак осигурања, осим уколико се осигураник није запослио или стекао право уплате пензијских доприноса по неком другом основу. Међутим, додаје Мирић, изме­нама Закона, које су ступи­ле на снагу лане 30. септембра, први пут је уведена одредба да својство осигураника престаје у случају да се доприноси не уплате у року од шест месеци од дана доспелости.

– То значи да ће свим осигураницама који су стекли својство по члану 15 Закона о ПИО, без обзира на датум стицања тог статуса, Фонд утврдити престанак осигурања с последњим даном до којег су уплаћени доприноси – објашњава Мирић. – Велики број осигураника широм Србије већ је примио решења којима се утврђује престанак осигурања, а бројна решења су у припреми и свакодневно се шаљу грађанима.

Престанак добровољног осигурања по службеној дужности се утврђује осигураницима који нису уплаћивали доприносе у року од шест месеци од дана доспелости. Доприноси први пут доспевају по доношењу решења и његовом извршењу, и то у року од 15 дана. У каснијем току осигурања, доприноси на уплату доспевају 15. у месеци за претходни месец. Када осигураник уплати допринос, стручне службе Фонда обрачунавају који период је тим уплатама заправо покривен, при чему се узима у обзир датум сваке појединачне уплате.

– Конкретно, од краја септембра прошле године, више није могуће накнадно уплатити допринос након истека рока од шест месеци од дана доспелости за први календарски месец у којем постоји дуг од почетка осигурања. То значи да они који нису благовремено уплаћивали доприносе и знају да је од последње уплате прошло више од пола године, више не треба да уплаћују новац за добровољно осигурање јер се та уплата неће прихватити – објашњава Мирић. – Уколико нису сигурни у то да је истакао рок од пола године, треба да се обрате филијали Фонда најближој свом пребивалишту и тако провере колико је времена заиста прошло од последње уплате.

Љубинка Малешевић

 

EUR/RSD 117.5890
Најновије вести