Да ли су потрошачи у заблуди у вези с врстом рачуна?

БЕОГРАД: Сваки трговац је по закону дужан да приликом продаје робе или пружања услуга потрошачу изда фискални или нефискални рачун, такозвани блок рачун, а предлог НАЛЕД-а је да се уведе и упадљива налепница на вратима објеката о врсти рачуна који је трговац обавезан да изда.
racun
Фото: Tanjug

У НАЛЕД-у кажу да тренутно грађани не знају ко је, а ко није у обавези да им изда фискални рачун, с обзиром на често проширивање броја делатности код којих не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе.

Зато једном од препорука у најновијем издању "Сиве књиге" предлажу да се обавештење о врсти рачуна (фискалном или нефискалном блок рачуну), који се издаје за купљено добро или пружену услугу, обавезно истиче на вратима обвезника, како би грађани несумњиво знали коју врсту рачуна да траже.

Тиме би се, сматрају у НАЛЕД-у, очувао један од основних разлога увођења фискалних рачуна, а то је грађанска контрола.
Предлажу да се пропише нови формат обавештења на објектима и да то буде налепница јарких боја са, на пример, великим словом "Ф" за фискални рачун и "Р" за обичан рачун.

Такође, сматрају да би у Закону о заштити потрошача требало прописати обавезу нефискализованих обвезника да истакну обавештење да издају нефискални, односно обичан рачун, а потом правилником ближе пропише изглед и садржина овог обавештења.

У Министарству финансија кажу за Танјуг да са становишта прописа којима се уређују фискалне касе нема препрека да се измени форма обавештења о обавези издавања фискалног исечка.

У том смислу, Министарство финансија ће у наредном периоду размотрити наведену препоруку у циљу проналажења оптималног решења, наводе у Министарству.

По Закону о фискалним касама прописана је обавеза да се на видном месту у објекту у коме се обавља промет добара на мало, односно промет услуга физичким лицима, истакне обавештење о обавези издавања фискалног исечка, а сама садржина овог обавештења уређена је Правилником о облику и садржини обавештења.

Међутим, у НАЛЕД-у наводе да је образац обавештења прописан Правилником недовољно је упадљив и често се "изгуби у осталим папирима залепљеним на врата" и тешко га је уочити.

Кажу да је за грађане додатно збуњујућа чињеница да оваква обавеза истицања обавештења не постоји за нефискализоване делатности и паушалце, тако да они не морају да обавесте купца или корисника услуге о обавези издавања обичног, нефискалног рачцуна за купљену робу или услугу, у складу са Законом о заштити потрошача.

Тако грађани, додају у НАЛЕД-у, не знају да ли трговац није поставио обавештење због тога што нема обавезу издавања фискланих рачуна или напросто због тога што избегава своју обавезу.

У Министарству трговине, туризма и телекомуникација напомињу да је трговац у обавези да изда рачун за сваки купљен производ или извршену услугу и наводе да у новом Закону о заштити потрошача није предвиђено увођење упадљиве налепнице као врсти обавештења о томе који рачун треба да изда трговац.

С аспекта заштите потрошача, најважније је да трговац изда рачун, а да га потрошач сацува, јер је рачун као један од доказа о куповини потребан за остваривање права потрошача по основу законске одговорности продавца за саобразност производа у року од две године од куповине, односно приликом остваривања права по основу гаранције, кажу у Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

Како су навели, по Закону о заштити потрошача трговац је дужан да за купљену робу или услугу потрошачу изда рачун који садржи назив или пословно име, адресу и податке који су значајни за утврђивање идентитета трговца, податке о продатој роби или пруженој услузи, продајну цену, датум издавања рацуна и спецификацију продајне цене.

Навели су да је Влада Србије донела Уредбу о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе.

EUR/RSD 117.5133
Најновије вести