БДП порастао на кварталном нивоу 7,4%, на годишњем пао 1,4%

БЕОГРАД: Бруто домаћи производ Србије порастао је у трећем кварталу 2020. у односу на друго тромесечје за 7,4 посто, према десезонираним подацима, док је на годишњем нивоу забележио реални пад од 1,4 процента, објавио је Републички завод за статистику.
novac
Фото: Tanjug/pixabay.com, ilustracija

Посматрано по делатностима, у трећем кварталу је значајан међугодишњи реални пад бруто додате вредности забележен је у грађевинарству (за18%), у секторима трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране (за 3,0%) и сектору стручних, научних, иновационих и техничких делатности и административних и помоћних услужних делатности (за 7,9%).

Значајан реални раст бруто додате вредности остварили су сектор индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, од 3,2 процента, сектор информисања и комуникација, за 6,0 посто.

Посматрано по агрегатима употребе БДП-а, у трећем кварталу је на годишњем нивоу реални пад забележен је код свих агрегата.

Издаци за финалну потрошњу домаћинстава су опали за 0,9 одсто, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) за 5,3, расходи за финалну потрошњу државе за1,0 посто, бруто инвестиције у основна средства за 5,5, извоз робе и услуга за 8,5 процената а издаци за увоз робе и услуга су смањени за 2,7 посто, према подацима државне статистике

EUR/RSD 117.5762
Најновије вести