У Шапцу разрешена директорка школе због низа незаконитости

ШАБАЦ: После утврђених незаконитости у ванредном инспекцијском надзору у Основној школи "Јеврем Обреновић" у Шапцу, разрешена је директорка Јелена Јеврић и не постоји законски основ нити услов за њен повратак на посао, саопштило је данас Министарство просвете.
skola ucionica pixabay
Фото: pixabay.com

Поводом негодовања родитеља због смене директоре, Министарство оцењује да "поједини родитељи онемогућавају редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза својој деци, без законског основа".

Из ресорног министарства саопштавају и да нова в.д. директорка Светлана Станковић организује наставу и све активности установе, без обзира на мањину родитеља и разрешену директорку, који се окупљају испред Школе и ометају образовно-васпитни процес.

"У надзору је, на основу чињеница утврђен низ повреда закона које су директна последица незаконитог поступања, а и пропуштања директора да предузме радње и мере из своје надлежности", наводе из Министарства просвете.

Директорка је без сагласности повећала број одељења са 46 на 48 и повећала 0,5 извршилаца помоћника директора, 0,5 стручног сарадника и 0,5 референта чиме је оштетила буџет државе и за овакву врсту прекршаја подноси се кривична пријава.

Додаје се да је лажно прикривала и није пријавила тачан број ученика у Школи, злоупотребила је права ученика са сметњама у развоју, због чега се према закону одмах разрешава дужности.

На основу надзора утврђено је да директорка школе није спроводила следеће: није благовремено и тачно уносила податке у евиденцију о ученицима, није обезбедила да се уредно воде матичне књиге и подаци о кретању ученика Школе.

Из Министарства просвете указали су и на то да директорка није утврдила састав стручних органа Школе у складу са Статутом и Годишњим планом рада Школе за текућу школску годину, није обезбедила да се Школски програм сачини, у погледу обавезног садржаја, у складу са Законом.

Разрешена директорка, тврде из министарства, није обезбедила уредно вођење документације и евиденције о раду свих стручних органа, тимова и педагошког колегијума, као и да записници о њиховом раду буду заведени одговарајућим деловодним бројем, потписани и печатирани печатом школе.

Евиденција о раду органа Школе није била јасна, прецизна и образложена како би се стекао увид у њихов рад.

Бившој директорки се на терет ставља и то да тим за инклузивно образовање није пратио План рада Тима који је саставни део усвојеног Годишњег плана рада Школе за школску 2019/2020. годину.

Министарство тврди и да директорка није утврдила да ли је Тим за инклузивно образовање израдио индивидуалне образовне планове за ученике на основу претходно остварених, евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошког профила ученика.

Директорка није обезбедила да се у Информациони систем Министарства просвете, науке и технолошког развоја - «Доситеј» у погледу броја ученика и ученика који образовање стичу по индивидуалном образовном плану, унесу подаци који одговарају чињеничном стању. Број ученика Школе је основ за формирање одговарајућег броја одељења.

Супротно одговору руководиоца надлежне Школске управе којим се одбија захтев Школе за признавање мањег броја ученика у одељењу од прописаног, директорка је формирала већи број одељење од дозвољеног са мањим бројем ученика.

Није обезбедила да се распоред часова ученика петог разреда, почетак и завршетак наставе, усклади са Годишњим планом рада Школе, тако да ученици једног одељења петог разреда једног дана у недељи наставу почињу од петог часа, три дана имају по 7 часова, а једног дана чак 8 часова.

Бившој директорки се спочитава и то да ученици другог одељења петог разреда, петком немају прва четири часа, али зато два пута недељно имају по осам часова. Многи прекршаји које је направила примећени су и у другим школама, али већина није за кривичну казну.

Према наводима Министарства, на основу свих утврђених чињеница након инспекцијског надзора, односно незаконитости у раду и одговорности, предложена је смена директорке.

Редовна процедура избора директора у ОШ ,,Јеврем Обреновић“ у Шапцу биће спроведена путем конкурса и предност ће имати запослени у Школи, а у међувремену се поставља в.д. директор из друге школе.

Miloš
12.01.2020 • 18:06
E sad da čujemo i drugu stranu!
Bendza
13.01.2020 • 02:00
Ceo grad je hoce, al bitno je sta oni misle i da ipak bude politicki zaposlena. Sramota, kako se oni lepo ograde i izmisle 100 gluposti samo da opravdaju svoje postupke
Sapcanin
13.01.2020 • 07:20
Gomila neistina, a sve sa ciljem da se na čelo najbolje škole u Sapcu dovede neko po čisto partijskoj liniji, kao i svugde u ovoj državi! Sramota
Dovla
13.01.2020 • 08:27
A i inače je članica ISIS-a.Strasno.
EUR/RSD 117.5492
Најновије вести