Србија добија нове судије поротнике

БЕОГРАД: Пријава на конкурс за судије поротнике у 112 судова у Србији, који је почетком октобра расписао Високи савет судства (ВСС), истиче 21. октобра.
sud, pixabay
Фото: pixabay.com

Судије поротници ће бити бирани на мандат од пет година, а највише ће их бити примљено у Првом основном суду чак 158, а у Вишем суду у Београду 100, наводи се у информаицијама објављеним на сајту ВСС.

Поротници у Србији су правни лаици, који учествују у кривичним суђењима у првом степену (са једним изузетком у 2. степену) и имају право да постављају питања, дају своје мишљење и учествују у доношењу пресуде, мада је коначна реч на судији професионалцу који потписује пресуду.

Судија поротник не може бити члан политичке странке, нити политички деловати на други начин. Такође судија поротник не може сме пружати правне услуге и стручне савете уз накнаду, нити може да буде адвокат.

Са функцијом судије поротника неспојиве су и друге службе, послови и поступци који су опречни достојанству и независности судије или штетни по углед суда.

При именовању судија поротника води се рачуна о полу, старости, занимању и друштвеном положају кандидата, о знању, стручности и склоности ка појединим врстама судских ствари.

Судија поротник, треба да буде пунолетан и млађи од 70 година.

Именује га на пет година ВСС на предлог надлежног за правосуђе и он може бити поново именован, прописано је Законом о судијама.

Има право на накнаду трошкова насталих на функцији, накнаду за изгубљену зараду и право на награду, а висину накнаде и награде прописује ВСС.

У поступцима против малолетника, или где су малолетници оштећена лица, судије поротници су махом особе са искуством у раду са младима и бирају се из редова наставника, учитеља, васпитача, као и других стручних лица која имају искуство у раду са децом и младима.

Изузетак, када судије поротници учествују у поступцима у другом степену, тиче се ситуација у којима се отвара претрес пред апелационим судом у малолетничким процесима.

У англосаксонским системима, улога судије поротника је другачија него у континенталном - домаћем правосуђу.

У Америци, на пример, поротници доносе одлуку да ли је окрвљени крив или не, док је судија ту да води поступак, изриче мере и на основу закључка пороте изрекне казну.

Пороту у Енглеској, на пример, чини 12 поротника, а за пресуду је потребна сагласност 10 чланова пороте.

EUR/RSD 117.5885
Најновије вести