Од наредне године жене раде шест месеци дуже

Остало је још месец и по за оне запослене који испуњавају овогодишње услове за пензионисање.
Penzioneri Foto: Dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Сви који ће до краја године имати макар један од услова за одлазак у пензију, захтеве морају подети до 31. децембра јер сваки захтев поднет након Нове године мораће да се односи на услове који важе за 2019, а они за жене значи да морају да раде пола године дуже.

Наиме, према Закону о ПИО, услов за одлазак жена у пензију у овој години је за старосну пензију 62 године живота и најмање 15 година пензијског стажа, а услов за одлазак у превремену пензију, која доноси трајно умањење од 0,34 одсто по месецу недостатка до пуне, 38 година стажа и најмање 56 година и четири месеца живота.

Већ од почетка 2019. услов за старосну пензију за жене је 62 године и шест месеци, односно пола године живота више. С друге стране, услов за превремену старосну пензију за жене догодине је 38 година и шест месеци стажа и најмање 57 живота. Дакле, такође пола године више.

У превремену старосну пензију могу и мушкарци, и њима је у овој, 2018, потребно 40 година пензијског стажа и најмање 57 година живота. Већ наредне године за остваривање права на ту пензију, осим 40 година пензијског стажа, мораће имати и најмање 57 година и осам месеци живота.


Газде одлучују о судбини

Запослени који ове или наредне године пуне 65, стичу право на старосну пензију ако имају бар 15 пензијског стажа. Но, Закон о раду дозвољава да се послодавац и радник другачије договоре. Дакле, газда може дати отказ раднику који наврши 65 година и мада нема 15 година стажа, али и допустити да ради док не испуни неопходан услов за пензију.

Радницима који су некада радили, а тек сад пуне 65, на основу година живота не следи пензија ако немају најмање 15 година пензијског стажа. Зато они у позним годинама, који наредних очекују пензију, већ сада треба да провере колико заиста имају пензијског стажа.


Дакле, сви који се стажом и годинама „уклапају“ у услове пензионисања – без обзира на то да ли је реч о старосној или превременој старосној пензији – треба да до последњег дана 2018. поднесу захтев Фонду ПИО за одлазак у пензију и приложе сву потребну документацију. С даном подношења захева у фирми траже раскид радног односа због одласка у пензију. Између захтева за пензионисање и захтева за раскид радног односа не сме бити празног хода, односно датуми треба да се поклапају и да, када настаје раскид радног односа, продужава се пензионисање.

Након подношења захтева за пензионисање, Фонд ПИО ће у року од 90 дана донети привремено решење о пензионисању, а затим у што краћем времену и коначно. У обрачун висине пензије улазе све године пензијског стажа.

Први корак у израчунавању висине пензије је утврђивању висине свих зарада које је будући пензионер остварио током радног века у свакој календарској години. Потом је неопходно остварену зараду у свакој години упоредити с просечном платом у Србији за исти период.

Висина пензије зависи од личног бода, који се множи с општим бодом. Лични коефицијент утврђује се када се сабере свака годишња зарада и подели с просечном зарадом за сваку годину појединачно. Добијени износ за сваку годину сабира се и подели с укупним пензијским стажом. Када се утврди коефицијент, он се множи с годинама стажа и тако се долази до личног бода. На крају се тај лични бод помножи с општим бодом који се утврђује сваке године. До овог месеца он је износио 772,31 динар.

„Новопечени“ пензионери морају знати да прво добијају привремено решење о пензионисању, а тек након одређеног времена, које је последњим изменама Закона о ПИО смањено, коначно. То коначно решење може донети већу пензију, али може и мању. У случају да се при коначном обрачуну покаже да је пензионер у време привременог решења о пензионисању примао више него што треба, он има обавезу да преплату врати. С Фондом ПИО се враћање више исплаћеног од износа који је коначан на решењу о пензионисању може договорити у више рата.

Љубинка Малешевић

EUR/RSD 117.9511
Најновије вести